Poema xiii ausias march

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,38 KB

 

característiques de l'obra

primer poeta que escriu en catala

deixa de banda l'occità (profundament degradat amb barbarismes)

tancat en seu seves posicions feudals i allunyat de la cort

Raó de la naturalesa de la seva poesia:

tancava amb la tradició anterior

escriu en catala per inseguretat

element de ruptura estil. S'allunya dels típics recursos. Poesia dura, difícil, poc poetica

fa us de la comparació, transmet coneixements molt eficaç

sistema de autopsicoterapia

clasificacio de l'obra

sol respondre a la mateixa forma en la que es van trobar els manuscrits, esta presentats ell fets de forma caotica

ens podem basar en la tradició de dos poetes , dante i petrarca

organització

obra de dante treballada caoticamente, sense ordre ni sense objectiu

petrarca va traçar un sistema per la seva obra sota el nom de rerum vulgarium, la va ordenar com pensava que hauria de ser llegida

l'obra de ausias aconsella seguir el pla de petrarca

com que nos eguia cap criteri d'ordere s'ha seguit l'ordenació dels seus poemes per cicles amb d'acord amb el senyal que apareixen les tornades dels seus poemes (criteri que no te un suport general dels estudiosos de march, ja que les tornades no tenen massa a veure amb la resta del poema)

intenta buscar un ordre cronologic (de juventut, maduresa, vellesa)

la solució s'ha trobat en un compromís que permet unir els cicles amb les diferents edats del poeta.

Entradas relacionadas: