Poemes d'amor, de mort i esperits pdf

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,15 KB

 

Caracteritzacio:poemes d'A. M. tenen una estructura bastant fixa: 1a-part:exposicio del sue estat d'anim|2a-part:Explicacio mitjançant una situacio de la vida real|3a-part:Conclusio, resum del que ha dit i demanda feta a la dona|Temes:l'amor, la dona i la mort|Amor:personificat, el te presoner, li fa perdre la rao, el turmenta, el converteix en el seu servidor, el fa servir de fletxa daurada.El poeta pateix per culpa de l'amor, pero tambe reb tota mena de secrets i plaers.Aixo converteix al poeta en el mes gran amador ja que els altres amadors han estat ferits per fletxes de plata i de plom.Per a ell, hi ha tres clases d'amor:1-amor fi(honest i espiritual)|2-Amor foll(carnal i pecaminos)3-Amor venal(conjugal i interesat).L'amor fi i el foll, provoquen un conflicte en el poeta, el qual vol amar finament, pero acaba caient en l'amor foll.El fracas amoros el du a la desesperacio provocada per una consiencia pecadora.Aleshores es penedeix d'haver estimat, pero no pot viure sense amar, encara que viure enamorat provoca una malaltia moralDona:La dona que apareix en els poemes d'A. M. ja no es la dona tiranica sense pietat, inabastable, dels trobadors.Tampoc no es tracta de la dona angelicata amable, perfecta, dels poetes italians.A. M. converteix la dona en un esser de carn i ossos, autentica i real, encarnacio de grans virtuds i tambe origen dels vicis mes grans.Tot depen de l'experiencia amorosa.A. M. s'enamora per la bellesa fisica, pero tambe de la bellesa intelectual i espiritual, cadascun dels senyals remarquen aquesta circunstancia.Pero davant el fracas amoros d'A. M. son responsabilitza a la dona, la qual es converteix en el blanc d'un misoginisme ferotge.La dona es deve un esser insensible, incapaç d'estimar finament|Mort:sovint es desitjada, perque significa la fi del dolor que li provoca amar i tambe la fi de l'angoixament que li produeix viure sense amor.Pero tambe la mort li resulta odiosa perque implica deixar de veure l'estimada.La relacio amb Deu es tremendament tortuosa.Per salvar-se necessita estimar Deu.Pero no l'estima, per tant li reza per a que Deu l'obligue a estimat-lo

Entradas relacionadas: