Poemes de cants de mort de ausias march

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,53 KB

 


Tòpicos de l'amor cortes:

el Març primaveral, la dona inaccessible, l'amor"de lluny", l'adulteri, la relanomés pot curar-se quan és correspost.Tots aquests tòpics eren propis de l'època i responien a un codi establert, tant si el poema es referia a un amor real com si no.

Ramón Llull:

Ramón Llull és un cas únic en les literatures ROMàniques, sobretot per tres raons:

-En primer lloc, perquè va ser el primer autor no anònim que va escriure en prosa en llengua catalana sobre temes humanístics i científics, i un dels primers autors literaris en una llengua ROMànica-tot i que també va utilitzar el llatí, tal com era habitual.

-En segon lloc, perquè, com a conseqüència, era un creador de llenguatge:no tingué predecessors en l'ús del català literari, i va ser ell qui en fixà el model.En aquest aspecte, tots els autors immediatament posteriors el van haver de prendre com a referent.

-En tecer lloc,per la magnitud i importància de la seva obra: uns 265 volums, que tracten temes teològics, didàctics o morals.

Ramón Llull, fill d'una família noble, van nèixer a Mallorca el 1232 i va morir el 1316, a una edat molt més avançada del que era habitual a l'epoca.


Obres principals:

Cal citar sobretat dues novel.Les seves:Libre d'Evast, Aloma e Blanquerna -conegut com el Blanquerna-i Fèlix o Llibre de meravelles. Com passa amb tota la seva obra, ambdues tenen una funció didàctica i moralitzadora, i no es corresponen, doncs, exactament amb el que avui entenem com a novel.Les.

Ausiàs March.Obra:

L'obra ausiasmarquiana consta de 128 poemas- en total, una 10000 versos-, repartits en "cants d'amor", "cants de mort", cant morals" i el Cant espiritual- un poema de 224 versos-, a més d'alguns poemes de circumstàncies.Pel que fa als "cants d'amor", els poemes més coneguts de l'autor, cal tenir en compte que van suposar una tant amb l'amor cortès trobadoresc com amb l'anomenat dolce stil nuovo, provinent de Dante Alighieri i altres poetes de la Itàlia del Segle XVIII i que es va anar estenent pels diferents territoris de parla ROMànica.L'amor cortès, en fonamentar-se en l'amor adúlter per una dama noble- vegeu l'apartat "Els trobadors"-, partia d'un estament social molt determinat; el dolce stil nuovo trenca amb aquest esperit classista i es fonamenta en la noblesa del cor, però continua idealitzant l'enamorada.Ausiàs March va fer un pas més enllà: si bé es definí com el "pus extrem amador", al mateix temps va veure l'obsessió amorosa com a malaltissa, perquè portava a una falsa idolatria- cap a la dona estimada- i, doncs, a la pròpia condemna de l'ànima. Per això March va rebutjar la idealització que els poetes anteriors a ell havien anat fent de l'amor entès com un absolut..

Entradas relacionadas: