Poemes de cants de mort de ausias march

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,39 KB

 
Pel que fa als "cants d'amor", els poemes mes coneguts de l'autor, cal tenir en compte que van suposar una ruptura tant amb l'amor cortès trobadoresc com amb l'anomenat dolce stil nuovo, provinent de Dante i altres poetes de la Itàlia del Segle XIII i que es va anar estenent pels diferents territoris de parla ROMànica. L'amor cortès, en fonamentar-se en l'amor adùlter per una dama noble partia d'un estament social molt determinat; el dolce stil nuovo trenca amb aquest esperit classista i es fonamenta en la noblesa del cor, però continua idealitzant l'enamorada. Ausiàs March va fer un pas més enllà: si bé es definí com el "pus extrem amador", al mateix temps va veure l'obsessió amorosa com a malaltissa, perque portava a una falsa idolatria - cap a la dona estimada - i doncs, a la propia condemna de l'ànima. Per això March va rebutjar l'idealització que els poetes anteriors a ell havien anat fent de l'amor entès com un absolut.
Aquest rebuig de la idealització el va portar a graus molt alts de Realisme: per això als seus poemes trobem imatges casolanes. Això no vol dir que sigui un poeta fàcil: les llarges imatges que sovint ocupen tota una estrofa, la influència de l'escolàstica (la filosofia cristiana medieval) o la utilització moralitzadora d'alguns clàssics, entre altres aspectes, en fan un autor d'una complexitat considerable. Tot i el rebuig explicit que fa dels trobadors, March els té molt presents, tal com es nota, per exemple, quan designa l'estimada amb un senhal a l'ultima estrofa dels poemes (els més utilitzats són: plena de seny, llir entre cards, oh foll'amor i amor,amor.)
Cal destacar-ne el Cant espiritual, un extens poema en estramps - versos sense rima - en què l'autor s'adreça a Déu amb por d'haver pecat en la seva vida amorosa i demanant-li que se l'endugui cap a l'altra vida.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
per l'amor i va com amb