Poemes de cants de mort de ausias march

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,05 KB

 


6. AUSIÀS MARCH VIDA Ausiàs March te la mateixa importància per la poesia catalana que Ramón Llull per a la prosa, en bona mesura, el creador, si be amb un desfasament cronològic important. La raó que la poesia en català no aparegui fins dos segles més tard que la prosa lhem de buscar en la pervivència de la tradició trobadoresca. Ausiàs March es el primer autor que escriu poesia culta en català sense provençalismes y que trenca amb la tradició trobadoresca, tot creant un estil propi, únic en alguns aspectes en la tradició europea.  OBRA  128 poemes, (cants damor, cants de mort, cants morals, cant espiritual, poema de 224 versos, i algun poema de circumstancies. Els cants damor son els poemes més coneguts de lautor, van suposar una ruptura tant amb lamor cortès trobadoresc com amb l anomenat dolce stil nuovo, provinent de Dante Alighieri i altres poetes de la Itàlia del Segle XIII i que es va anar estenent pels diferents territoris de parla ROMànica. Lamor cortès, en fonamentar-se en lamor adúlter per una dama noble partia dun estament social molt determinat. Ausiàs March va fer un pas més enllà: si be es definí com el <<pus extrem amador>>, al mateix temps va veure lobsessió amorosa com a malaltissa, perquè portava a una falsa idolatria i a la pròpia condemna de lanima.  Va rebutjar la idealització que els poetes anteriors a ell havien anat fent de lamor entès com un absolut. Aquest rebuig el va portar a graus molt alts de Realisme: per això als seus poemes trobem imatges casolanes. Això no vol dir que ens trobem amb un poeta fàcil: les llargues imatges, la influencia de lescolàstica o la utilització moralitzadora dalguns clàssics, en fan un autor duna complexitat considerable. Designa a lestimada amb diferents noms. Cant espiritual, un extens poema en estramps (versos sense rima) en que lautor sadreça a Déu amb por dhaver pecat en la seva vida amorosa i demanant-li que se lendugui cap a laltra vida. 7. ALTRES AUTORS - Anselm Turmeda (Mallorca, mitjans s.XIV) Frare franciscà autor del Llibre de bons amonestaments, Disputa de lase contra frare Anselm o Cobles de la divisió del regne de Mallorques. És un cas insòlit perquè a Tunis es convertí a la religió mahometana, i escriví en àrab una obra anticristiana. La seva tomba a Tunis es venerada públicament. -Joan Roís de Corella (Gandia, s.XV) Possiblement sacerdot, fou autor dobres religioses, amoroses -La tragèdia de Caldesa- i mitològiques. És exponent de la <<valenciana prosa>>, retòrica i classicitzant.

Entradas relacionadas: