Poemes dedicats a la dona

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,32 KB

 

128 poemes, dividits en cants:

Cants d'amor: Llir entre cards, Oh foll amor, Plena de seny, Mon daner bé, Amor amor.

Cant de mort: A partir de la mort de Joana Escerna.

Cants espirituals: exalcen la divinitat.

Obres ocasionals: poesies de circunstancies (dedicades a Alfons el Magnánim i devats amb altres poetes).

Característiques del estil de Asusias Març.

Abandonament de l'hermetisme trobadoresc, pero en alguns casos encara es veuen característiques de l'amor cortes.

Poesis escrita en valenciá (pocs provençionalismes).

Mostra el conflicte intern del poeta: amor carnal vs amor esperitual (divinitat) – intel·lecte vs físic.

Presència absoluta de "jo", es considera el millor amador i intenta adoctrinar amb les seues vivències.

Nova visió de la dona; dona real que es capaç de portar-lo al pecat (amb virtuts i defectes) i aproximar-lo a la divinitat.

Entradas relacionadas: