Poemes dedicats a la mort

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,25 KB

 

Evolució de la poesia trobadoresca: A la segona meuitat de S.LV, hi ha una lleugera evolució d'aquesta lírica, produida pels canvis socioculturals del mon exterior. Canvis d'aquesta evolució: -El feudalisme havia entrat en crisi, els convencionalismes feudals de l'amor cortés s'hanaven modificant i adecuant als canvis socials: la dama poètica deixà de ser exclusivament una dona casada. -Deixà léntament de ser musicada, i les composicions foren concebudes per ser llegides. -El nom de la dona es continuà amagant sota un senyal però aquest aspecte s'anà relaxant.

Característiques de la poesia de March: -El primer text que sorpren en la seua obra es el fet de ser el primer líric que empra el català com a llengua de poesia. -El seu estil s'allunya de la tradició: la precencia d'un mon ple de tencions es una sebera opció estètica oposada al costum. -Manca d'espontaneitat: lèxic acurtat i complesitat sintàctica. -Ús de comparacións i d'imatges: que serveixen per fer-se entendre.     -No es partidari de grans elaboracións mètriques.

Tematica: tota l'obra de Març s'ha agrupat tematicament en diferents tipues de cants: -CANTS D'AMOR: March es un poeta de l'amor. Es presenta com un filòsof de l'amor. March aspira a una uníó intel.Lectual dels amants i a una pura contemplació de la persona amada. -CANTS MORALS: Parla dels sentiments d'aquell qui, avent passat desenganys i desilucions, es remet a l'observació de les lleis de Déu, a fi de practicar el be durant la resta de la seva estança renal. -CANTS DE MORT: El poeta sent remordiments per aver pogut ser ell la causa de la condemna de l'amada i també de la justícia de Déu. El tema d'aquest poemes será l'enamorament després de la mort. -CANT ESPIRITUAL: El poema 105 es una llarga oració on el poeta invoca a Déu perque l'ajude a vencer la seua manca de religiositat. Març fa una recapacitació de la seua vida, temerós de la justícia de Déu. El poeta s'adreça a María, la mare de Déu.

Concepció de l'amor en la poesia de Març: March passa per diferents etapes: +El poeta es el millor dels enamorats de tots els temps. +Aquesta perficció en l'amor el condemna. + Malgrat la fidelitat del poeta en vers, no recompensa els bons serveix del seu basall. +Aquesta decepció i desesperació, el porta a l'extrem contrari, a rebujar l'amor pur i afirmar que l'amor carnal es l'única forma posible d'estimar. +A causa de tot aixo, desitja la mort, però al mateix temps tambè la tem, perque el separaria definitivament de la seua dama i perque deixaria d'estimar i sofrir. 

Entradas relacionadas: