Poemes dedicats a la mort

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,51 KB

 
LA OBRA DE Ramón LLULL:
obra en vers:
Lo concili, d'uns huit cents versos pel to personal i per linteres que te com a reflex de ñ'epoca,dos poemes molt humans i molt sensibles. Lo desconhort i cant de Ramón.Lo desconhort es lobra poetica me simportant de llull que fa un balanç de la seva vida i confesa que es troba sol i menyspreat.
obra en prosa:
1.llibre de contemplació: es un llibre enciclopedic que vol demostrar la trinitat divina.Te 366 capítols molt extensos un per cada dia del anys.
2.LLibre del orde de cavalleria: tracta de l'origen de la noblesa i la cavalleria,de l'ofici de cavaller,dl ceremonial que comporta i del simbolisme e les armes.Forma part dels primers capítols de tirant lo blanc.
3. Llibre d'evast e aloma e blanquerna: narra la vida de blanquerna,un xic que abia estat destinat a casar-se pero que va preferir seguir la vida religiosa.
4. Llibre damic e amat:forma part de blanquerna, perque es una obra maestra mística i literaria.Tot el llibre es basa en una gran metafora de meditació.
5. Llibre de meravelles o Félix:un jove Félix vol coneixer i apendre coses nobes,descobreix que grans maravelles,pero també grans injustícies.Dins dakest llibre esta :el llibre de les besties.
________________AUSIAS MARC___________
POESIA Característiques:

Té força i pasio la poesia.Cent vint-i-huit pemes s'enllaçes en un fil conductor que es l'amor.Ausias Març deixa arrere els cannons trobadorescos i el es concient, te un concepte de l'amor diferen.La llengua que serveix es rica i sense solucions provençals i l'estil recte,sense concessions,sincer,provocatiu i fixat en versos decasil·labs amb cesura perfecta a la quarta sil·laba, uns versos coneguts ço ausiasmarquins.Per comunicar al lector tota la passió que duu a dins utilitza les llargues comparacions que ocuepen una estrofa.La poesia se caracteriza per --->

força de les seves imatges:les tempestes, el mar furiios..
LA SOLETAT DEL POETA:
Sent una contradicció terrible davant de l'amor:l'amor perfecte, es un amor espiritual,pu.Pero ell es huma i sap que "la carn vol carn" aixo li genera un greu problema de conciencia.Aquesta lluita interior laboca a la tristesa absoluta.La tristesa augmenta quan intenta trobar una dona que que entenga les seus reflexions sobre l'oposició entre lamor bestial.Davant la incomprensió de les dames, Ausias opta por la soletat.La seua poesia refelexa les reflexions d'un home que es sent sol.
OBRA:
Cants d'amor: senyal(arrosega dels trobadors)Cobles de 8versos decasilabs amb cesura masculina en la 4silaba.
Cants de mort:6 poemes dedicats a la 2 esposa, caraxcteristiques com la primera.
Cants espirituals: versos estraus(sense rima)a la dama li parla de "vos" i a Déu li parla de "tu".Invocant a Déu,demanant-li ajuda angoixa pel que li pasara després de morir.
TEMES DE Març:

Amor, mort i dona.
AMOR I MORT:
La mort es tracta amb mes contundencia en cants de mort.Es tracta de 6poemes sense senyal,pero sembla que, per les característiques unitaries,son dedicats sempre a la mateixa dama,corrrectament a la segona dona, Joana Escorna.Son poemes d'un profund dolor en que el protagonista es el poeta.Març parla de labsencia de l'estimada.Dels objectes i dels llocs que parlen de ella.Tot li recorda a ella.
Amor,personmificat,el té presoner,li fa pedre la Raó,es el mestre damor, te 3 clases d'amor:-amor fi(honest espiritual)flexa daurada.-amor foll(carnal,pecaminós"deleitable)flexa argent.-amor renal(conjugal"profitable")flexa plom.No pot viure sense l'amor,encara que viure aixi li provoque estar mal.

Entradas relacionadas: