Poemes de foix caligrama

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,33 KB

 
Josep Vicenç Foix (Barcelona, 1894 1987)  Poeta, periodista i assagista purament avantguardista . Va iniciar els estudis de Dret, que no va acabar i es dedicà a la literatura.1916, va començar a col·laborar en revistes diverses: Monitor, La Revista, Trossos i LAmic de les Arts, on publicà diferents poemes i els seus manifestos teòrics avantguardistes. Fou influenciat pels clàssics: A. March, Ramón Llull, Jordi de Sant Jordi, Dant i Petrarca. El 1922 inicià la col·laboració amb el diari La Publicitat, fins el 1936. Sintroduí en lavantguarda francesa i italiana i va contribuir a la recepció del Cubisme i el Futurisme a Catalunya. El 1931 es casà amb Victoria Gili, de qui se separà lany 1948. Va obtenir un gran reconeixement públic, però a causa de la Guerra Civil va parar la seva activitat literària. Durant els anys de guerra va prendre part diniciatives culturals clandestines. El 1947 inici de poemes i proses poètiques. Ell mateix es definia com un investigador de la poesia que volia exaltar la literatura catalana a través de lestudi del conjunt de les seves arrels (trobadors provençals, poetes catalans i poetes provençals), que podem anomenar ROMània. Lobra de Foix, a més de ser extensa i rigorosa, es caracteritza per la cerca duna síntesi entre el classicisme i un Avantguardisme molt personal. Aquest autor fa servir una barreja delements futuristes (com la incorporació de paradoxes que contrastaven conceptes oposats com el vell i el nou, el conegut i el rar) i surrealistes (temàtica metafísica o el món oníric). Defensava lexpressió pròpia que cada artista havia de trobar combinant la tradició i la modernitat. La llengua de la poesia de Foix per una banda és la continuació de la llengua medieval, adaptada a lèpoca mitjançant un estil líric propi de lautor caracteritzat per lobscurantisme i lexcentricitat, i en altres obres són formes dexpressió més populars.

Entradas relacionadas: