Poesia avantguardista

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,66 KB

 
Cubisme: va aparèixer a París en la primera dècada del Segle XX.Els cubistes destrüien la realitat i la transformavenfent servir formes geomètriques i collages (plàstica) o cal·ligrames (poesia). Així obligaven a lespectador o lector a construir la realitat despertant-li emocions diverses.Dadaisme: va sorgir a París al 1918, de la mà de Tristán Tzara. Proposava la negació de tot: La destrucció per la destrucció.Futurisme: va sorgir a Itàlia al 1914. Pretenia lanul·lació dun món passat, duna cultura i un art caducat i volien un art nou lligat amb les formes de la vida moderna. Exaltava el maquinisme i se servia de les paraules en llibertat i de la imaginació sense fils.


Paronomàsia: similitud fonètica entre paraules contigües de diferent significat. antítesi: oposició, dins de la mateixa frase, de dos mots o grups de mots de sentit contrari per tal de posar en relleu una idea com a efecte del contrast. Cultisme: és un mot manllevat i adaptat d'una sense seguir la cronologia de l'evolució lingüística. Polí.repetició de les partícules de coordinació per emfasitzar l'expresivitat de la frase. SoliDol: soneto de JVFOIX. sinestecia:experiencia subjectiva en la qual les sensacions provinents d'una modalitat sensorial s'acompanyen de sensacions que provenes d'una altre modalitat sensorial.

Entradas relacionadas: