Poesia catalana de postguerra

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,86 KB

 
La poesia noucentista: partien d'una anecdota per transmetre al lector un missatge o categoria relativa als ideals d'aquest moviment, l'estetica no es espontania, sinó arbitraria, elaborada amb un recurs constant a formes metriques classiques, cultes o populars. Els poetes mes destacats Jaume bofill i mates (guerau de liost), josep María López pico i josep carner. Josep Carner (els fruits saborosos) pertany al projecte polític de la lliga regionalista, es va dedicar a la carrera diplomatica, es va exiliar a Mèxic i després a brussel·les. Els fruits saborosos es un recull de 8 poemes, diferents fruits, basteix un retaule de les edats i estats de la vida humana. Altres obres(auques i ventalls). La poesia d'avantguarda: trenca amb tot, no hi ha puntuació, es dona importancia al tamany de la lletra, al color , etc. Inestabilitat a Europa(Guerra Mundial), aquest període buscava el fet de sorpendre a la gent. A la primera part influeix el Cubisme(els versos formen un dibuix del motiu del poema), Futurisme(defensa l'avenir, el proogres industrial, el maquinisme ,etc.) el mes important es Joan salvat-papasseit. A la segona etaà intervenen el Dadaisme(actitud provocadora,creació en l'atzar, l'absurd i la destrucció del sentit. Surrealisme(es basen en els somnis,l'imaginació i l'escriptura automayica) son importants: Salvador Dalí, j.V foix.Joan salvat papasseit: es forma de manera autodidacta,defensa anarkisme,la seva obra comença pseu Gorkiano (articles), mort als trenta anys tuberculosi. Redacta el primer manifest futurista, Contra els poetes en minúscula i el poema de la rosa als llavis. Josep vicent foix: surrealime,destaca patriotisme i implicació,família pastissera, es dedica de ple a la vida cultural, participa en política com a nacionalista, la fidelitat a la seva llengua i al seu país se dona molta importancia en les seves obres. Sol, i de dol imita trobadors,Les irreals omegues,Onze nadals i un cap d'any: llibre centrat en les festivitats, foix es considerava un investigador en poesia, obra (poesis en vers) molt personal. La poesia postsimbolica: es va desenvolupar paralelament a la poesia d'avantguarda,parteix del simbolisme i q agafa  a Catalunya durant el Modernisme.Poestes aspiren a l'exquisidesa,l'hermetismei la noció de la poesia pura.Clementina arderiu(dona de carles riba) i carles riba son molt importants. Carles Riba: etapa d'hegemonia noucentista,col·labora amb la fundació Bernat Metge,tradueix els llibres classics grecs i llatins, va estar exiliat pero retorna a Catalunya,Primer llibre d'estances,2 llibre d'estancesElegies de Bierville.Poesia de Postguerra restriccions franquisme.Joan Oliver, Pere Quart família alta burguesia,grup de Sabadell,actitud avantguardista i iconoclasta,exiliat a França i Xile,crítica la burguesia i l'Esglèsia.Poemari Decapitacions,Oda a Barcelona,Terra de naufrgis,Vacances pagades.Salvador Espriu família d'arrels arenyenques.Estudis,llicenciat en dret i història antiga.Exili interior,pacient dedicació a les seves obre lit.Protagonisme important en general.Cementiri de Sinera,Les Hores,Mrs Death,Les cançon d'Ari.Tema central situació del seu país i poeta,reflexió sobre la mort.Pell de brau-Espanya.La Renovació de la poesia del 60Miquel Martí i Pol família obrera, esclerosi múltiple continua escrivint i col·labora amb iniciatives culturals,autodidàctic.1era part crisi existencial i religiosa.El pobel i La fàbrica.Vicent Andrés i Estellés L'amant de tota la vida, llibre de meravelles,mural del país valència.Mort,amor,sexe i vida quotidiana.Poesia contemporània Gabriel Ferrater família culta i benestant no escola però si formació sòlida,exili.Les dones i els dies.Observació social,pas del temps,amor i erotisme.Suïcidar.Generació dels 70 i poesia actual 70 Narcís Comadira,Francesc Parcerisas,Marta Pessarodona i Pere Gimferrer. 80 María Mercè Marçal,Joan Margarit,Enric Casasses.

en el segon llibre d'estances es detecta la influencia de la poesia postsimbolista de paül valery, elegies de bierville (1943), salvatge cor (1952). La poesia de postguerra: restriccions pel franquisme, pere quart i salvador espriu continuen escrivint. Joan oliver (pere quart): burges, rebel i critic respecte la seva classe social, forma el grup de sabadell amb francesc trabal i armand obiols, exiliat a frança ia a Xile, compromís amb la resistencia antifranquista i la lluita universitaria, critica l'església catolica, el poemari de decapitacions(avantguardista), oda a Barcelona(conflicte belic), colabora amb la revista germanor, l'exili a Xile marca el poemari salo de tardor, terra de naufragis. Vacances pagades(mort) Realisme historic, acostament a la realitat social contemporania, critica la societat, el franquisme i la jerarquia catolica.Salvador espriu: santa coloma de farners, arrels arenyenques, llicenciat en dret i historia antiga, professor d'egiptologia, pateix un exili interior. Cementiri de sinera, les cançons d'ariadna, la pell de brau(diversitat lingüística i cultural en el dialeg), llibre de sinera, les roques i el mar, el blau. La renovació de la poesia als anys 60: Paralel al lideratge de pere quart i salvador espriu, es produeix un gir realista. Escriptors important: Miquel Martí i Pol obrer, treballa en una fabrica textil, esclerosi multipli, continua escrivint poesia i criticant. A la primera etapa escriu paraules al vent, quinze poemes esta marcada per la crisi existencial i religiosa, Realisme historic. Vicent andres i estelles : reflecteix la vida del poble València, fill de forner. Escriu l'amant de tota la vida i llibre de maravelles.La poesia contemporania: poesia molt personal escrita en primer lloc per Gabriel ferrater, va néixer a reus, família benestant i culta, va viure exiliat entre els anys 38 i 41, les dones i els dies. La inestabilitat emocional i la marginalitat van marcar la seva biografia fins q es va suicidar abans de fer 50 anys. La generació del 70 i la poesia actual: es va allunyar de l'estetica i la ideologia del Realisme historic. Poetes importants com Narcís comadira, pere gimferrer (poemari els mirallls). A partir del anys 80 la poesia catalana s'enriqueix amb poetes com María merce marçal, feliu formosa, Joan margarit, blai bonet,etc.

Entradas relacionadas: