La poesia circumstancial de vicent andres estelles

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,57 KB

 

L´amor cortes del trovadors Composició característica canço peculiar concepte de l´amor transllada relacions de vassallatge a les relacions amoroses. Estimada->Midons, trovador enamorat el seu vassall jura fileditat a la dama.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Trobadors y joglars L´estatus de trovador era mes valorat a les corts ja que componia el versos,i podia o no cantar les seues composicions. Joglar recita els poemes trovadorescos a les plaçes i carrers.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Cerverí de Girona Produeix l´obra mes prolífica dels trovadors valenciansprofesional adscrit a la cancelleria reial poemes d´una gran riquesa formal amb jocs de paraules.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Jordi de Sant Jordi Cavaller València especialmentben relaconat amb escriptors de ca cort com Ausias March... Als seus poemes destaca tematica amorosa en València amb l´us superficial de l´occità.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Ausias March Va naixer en una família de baixa noblesa, falconer del rei, es casa amb Isabel Martorell mor als dos anys, es torna a casar Joana Escorza mor a l´any, no va tenir descendencia.Tingué 5 fills il.Legítims i va marir a València 1459. A la seua obra domina el tema amorossupera la poesia dels trovadors veu laor com una barreja de cos i esperit, de desig i reuncia, de be i de mal el porta a una angoixa permanent divisió de la seua producció: Cants d´amor, Cants morals, Cants de mort, Cant espiritual i Poesia circumstancial. Un jo irrepetible i una dona reial. -decasilabs catalans-joc paradoixal vida y mort-dialeeg dins del poema-jo-lexic rude violent-amor causa del fastic vital.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Vicent Andres Estelles La seua obra trasspasa fronteres polítiques, lingúistiques i generacionals, vida i obra formen una unitat indestriable. Moments vitals com la mort de la seua filla marcaran la seua obra. Va naixer a burjassot i va estudiar periodisme a Madrid va escriure els seus primers versos a la clandestinitat va morir a València 1993. La seua llengua literaria es forja a partir de 3 components: tradició clasica, la llengua normativa i el València coloquial; revindica vulgarismes falques frases populars... El jo similar al de ausias march es desdobla  altre jo mateix anomenat tu. Diversos tons cívic, consciencia de la colectivitat; queixos, victime de les cirscumtancies; humorístic, obsce, ponografic, destaca el to evocadorestelles a traves dels seus versos vol salvar de loblit tot el que ah viscut. La seua poesia es n inventari de llocs concrets i de petits fets quotidians. TEMES La Mort (personificada) i les morts doloroses especialment les familiars. L´amor es confon amb la fisologia el sexe i la vida,la vida es la negació de la mort per aixo lamor i la mort solen anar junts, mostra dubtes i lluites interiors entre cos i anima, embocallats ambun erotisme popular. El poble i el país es guanya l´aureola de poeta del poble constant compromís amb la clase treballadora y la seua terra esdevé aixi la cosciencia del poble, la seua veu.

Entradas relacionadas: