La poesia culta del Renaixement i Barroc

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,81 KB

 
EL Renaixement (final Segle XV fins a la segona meitat del Segle XVI) Es caracteritzava per pel retorn als valors i als ideals de l'antiguitat classica, que es van interpretar també com un refús de lepoca medieval a causa dels importants canvis historics del moment. El gust per l'antiguitat classica ens porta a parlar del segon humanisme i que es va expresar en llengua llatina. El Renaixement va coincidir amb un període de canvis que es van reflectir tan en la Concepció i la creació de lestat modern centrat en la figura dun Príncep aglutinador de poder, com en la revolució religiosa, concretada en la reforma i la contrareforma. Quan les teories humanistes es plasmin en el terreny artístic, polític i social podrem parlar de Renaixement. (L'HUMANISME sentia un interes excepcional per lhome i a la vegada pel mon. Es tractava d'un canvi de mentalitat, es va passar d'una visió teocentrica a una d'antropocentrica.) La poesia del Renaixement va seguir 3 línies basiques, una línia medievalitzant, molt influida per lobra dausias march; una línia de influencia italiana, que va intentar adaptar els models propis de la poesia en llengua catalana a les noves formes introduides pel corrent renaixentista; i una ultima línia de caire popular que imitava la poesia popular i tradicional. EL Barroc es el moviment que es va desenvolupar a Europa a partir del Segle XVI i al llarg del Segle XVII. Es caracteritzava per una oposició a l'epoca anterior,Renaixement, ja que els valors proposats havien entrat en crisi. Aquesta oposició es va concretar en un pessimisme i un desengany que van substituir la confiança de lindividu i la joia de viure propies del Renaixement. Els temes de les composicions artístiques també estaven lligats a aquesta Concepció del mon; fugacitat de la vida, el pas del temps que destrueix la bellesa, el gus per la montruositat i el grotesc, les ilusions optiques que permeten defugir una realitat desagradable.. Servien per expresar el neguit, desencís i la disconformitat, tant individual com colectiva. Podem considerar el Barroc una continuació, una evolució del Renaixement. Es poden distingir 2 actituds respecte l'expresio de sentiments; conceptisme que era una línia burlesca i satírica (Francesc Vicent García). culteranisme cercava lexpresio de la bellesa absoluta a partir de lexageracio de les formes emprades en el Renaixement (Francesc Fontanella influit per Garcilaso)

Entradas relacionadas: