La poesia del Segle XVI al XVIII

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,78 KB

 

XVI;XVII;XVIII: (decadència), progressiva castellanització de l'aristocràcia, però va afectar només a la literatura culta, ja que la literatura popular es va mantenir ben viva.  Pel que fa a la poesia culta, podem distingir les etapes següents:1-Renaixament (XVI) determinat per la revoluci´lírica iniciada per petrarca. Arribà amb èxit en la literatura castellana a través de Joan Boscà. I també a la poesia catalana.2- Barroc(XVII)3 el segle de les lllums (XVIII)important retrocés de l'ús de la llengua catalana, tant en la vida quotidiana com en la literatura.Decret d nova planta Felip V.// La poesia popular es transmetia oralment i amb acompanyament musical, i aquestes poesies van ser recollides en els cançoners per els protagonistes de la renaixença. Existeixen una varietat de géneres, els goigs, nadales, corrandes, romanços...

La Poesia de la renaixença afectada per el romanticisme que va despertar l'interès pel passat medieval i les tradicions pròpies i la revolució industrial que va enfortir l'economia i el poder de la burgesia la renaixença impulsà un procés de recuperació linguistika. (JV)

La poesia dels segles XX i XXI: Modernisme am la voluntat de renovar els cànons estètics, a partir d'influències que arriben a Europa.Pero va ser rebutjat a tendències negatives.(espontaneitat, formalisme) Noucentisme representava la idea de l'art en un model d'armonia a la societat.Poesia culta distanciada de la realitat. Avantguardes mostyres d epoesia experimentals que s'integren en el Futurisme i el Cubisme i el Surrealisme. Postguerra anyss seixanta i anys setanta.

Entradas relacionadas: