Poesia del segle XVI al XVIII

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,33 KB

 
El període des del Renaixement fins la Il·lustració s'anomena Decadència. Es tracta d'un període en que es combinen diversos factoras negatius. El terme Decadència, que pretén d'escriure aquesta llarga etapa d'esmorteïment de la cultura catalana, fou creat precisament pels intel·lectuals que al segle XIX van iniciar la recuperació cultural i sociolingüística de la literatura catalana: la Renaixença. Decadència i Renaixença són conceptes oposats i complementaris. Els factors històrics que defineixen aquest període son la castellanització progressiva de la cort i la política uniformitzadora i centralista. El caràcter absolutista i castellanitzant explica la diglòssia cultural i lingüística de bona part dels escriptors catalans. El segle XVIII i la dinastia dels Borbó van marca el moment culminant de la repressió cultural i lingüística a Catalunya, especialment amb el Decret de Nova Planta. En parla de Decadència cal distingir el que es considerat com a producció literària culta i elitistade les manifestacions literàries populars. Cristòfor Despuig va fer una defensa aferrissada de la llengua catalana. Les autoritats franceses van recuperar i potenciar l'ús de la llengua catalana. Literatura popular i tradicional està vinculada a l'entorn inmediat, a les creences, als costums i a les activitats de treball i de lleure pròpies de la gent del poble. Les expressions literàries populars són anònimes. La tradició oral és una altre de les característiques pròpies de la literatura popular, acompanyades d'una melodia, que ajudava a recordar. Les cançons s'aprenien i es cantaven en festes assenyalades. Van quedar fixades en cançoners o altres reculls. L'interès per la literatura popular i tradicional es va incrementar en la Renaixença amb la irrupció dels romàntics. Dins de l'apartat de poesia, distingirem, els gèneres que configuren l'anomenat cançoner i els poemes que es recullen en el Romancer. En la majoria de de composicions poètiques s'utilitzava la forma mètrica del romanç: versos heptasil·làbics i rima assonant en els versos parells. 205*152

Entradas relacionadas: