La poesia del Segle XX

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,14 KB

 

PERE QUART: (Joan OLIVER) VIDA: Pseudònim per la poesía. - Família Burgesía Sabadell - Va estudiar dret - Periodista en diversos diaris o revistes. - Crític de la seva classe social, defensa la República - A la Guerra s'exilia a França i Stgo. OBRA: - Volia el redreçament de la narrativa catalana. - Prosa i teatre: sàtira de la burgesia, vol deixar testimoniatge del món en que viu. VACANCES PAGADES: - Sarcasmes -Poesia poc retòrica - Parla de la dolorosa realitat de cada día - La falsetat de la vida que ens envolta - Però manté l'esperança de que el progés portarà més dignitat.

GABRIEL FERRATER: VIDA: - Família benestant - Adolescència marcada per la Guerra Civil (no acaba batx.) - Va estudiar Ciències -> contacte amb intel·lectuals i escriptors castellans - Traductor i assesor literari.  - Vocació literaria -> causa de conectates intel·lectuals i escriptors catalans (Riba, Foix,etc) - Vell: crític literari. OBRA: - Crisis personal -> ho eva a intensa activitat poètica (obra breu, però profunda)  LES DONES I ELS DIES: - Tota la seva poesía en un sòl llibre. - Consciència de 2 elements: * Les dones-> punt de vista èrotic, però també el poder de donar tendresa, protecció O desengany,tortura. * L'implacable pas del temp. Característiques de la poesia:  - Poesia treballada: experència viscuda -> ho converteix en una experiència objetiva-> a través de recursos retòrics i ressons literaris. - Versos amb recompte sil·làbic.  - Poesia realista-> alguns poemes-> retraten anys concrets de la història col·lectiva a partir de les seves vivències.  ≠ - L'ironia (ho fa NO modernista) amb una contundència molt eficaç

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS: VIDA:  - Família Humil - Formació literario autodidàctica - Periodista - La seva filla de pocs messos es va morir -> profund daltabaix emocional. OBRA: - Veu nova i original - Obra molt extensa (necessitat d'intervenir en el món) - Poeta Valencíà -> deixa constància de les característiques de l'època i sociertat valenciana. - Poesia amb una realitat quotidiana. - Sinceritat -> quan transmet sentiments -> l'amor, la por, la fam , la mort. - Poemes clàssic, profunds, amb gran densitat.

MIQUEL MartÍ I POL:  VIDA: - Formació autodidàctica -Trevallador d'una fabrica tèxtil (justícia social) - Malaltia inguarible (ho deixa impossibilitat) OBRA: - Poesia-> reflecteix situacions personals amb l'experiència religiosa - Realisme històric: Reflexiona sobre els problemes socials problemes socials en un ambient conflictiu. (El poble) - Poemes més esqueixats-> seva malaltia: - Parlen de solitud i mort (La pell del violí) - Etapa de compromís renovat-> amb ell i la col·lectivitat. L'ÀMBIT DE TOTS ELS ÀMBITS -> repàs de la història política recent-> caire nacionalista.

Entradas relacionadas: