Poesia escatologica catalana

Enviado por Eduardo y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,56 KB

 

 L'Edat Moderna
Des de la caiguda de Constantinoble (1453) fins a la Revolució Francesa (1789) Inclou:
El Renaixement (s. XV i XVI)
El Barroc (s. XVII)
La Il•lustració i el Neoclassicisme (s. XVIII)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Creació de grans ciutats, s'implanta un capitalisme incipient, es consolida la burgesia.
Es creen les grans potències estatals. S'inicia les colonització d'Amèrica.
S'aplica el mètode experimental. Hi ha avenços científics i tècnics. Visió antropocèntrica. Neixen nous valors: llibertat, igualtat, justícia, separació dels poders.
L'Edat Moderna ALS TERRITORIS DE PARLA CATALANA
Hi ha un retraïment en el qual la cultura catalana queda en un segon pla. Causes:
Població reduïda:
- La pesta negra.
- Males collites.
- Expulsió dels moriscos.
Economia poc desenvolupada:
- Inseguretat en les rutes marítimes.
- Guerres internes i bandolerisme.
Situació política desfavorable:
- Uníó de la Corona de Castella i Aragó. Regnat dels Àustries (1516-1700).
- Guerra dels Segadors (1640- 1659).
- Guerra de Successió (1701-1713/15)
- El Decret de Nova Planta (1716)
Mancança de mecenatge cultural.
Abandó lingüístic
LA LITERATURA CULTA DURANT L'Edat Moderna
L'art del Renaixement volia ser un art clàssic:
- Imitació de la realitat sota els principis de mesura, harmonia i equilibri.
- S'abandona el caràcter simbòlic, doctrinari i religiós per adoptar-ne un de més realista i humà.
- A partir d'ara l'obra és font de bellesa en si mateixa, de plaer i admiració.
Poesia:
- Temes: l'amor (idealització de la dona), la naturalesa i els mites.
- S'imposa l'ègloga, l'elegia (gèneres) i el sonet (composició).
- Ús de tòpics literaris: locus amoenus, locus eremus, carpe diem...
- Màxims exponents: Garcilaso de la Vega i Pierre Ronsard.
Prosa:
- Destaca la literatura d'idees: L'assaig i el diàleg.
- Noms més influents:
- Erasme de Rotterdam
- Niccolò de Machiavelli
- Thomas More
- Joan Lluís Vives
- Michel de Montaigne
PERE SERAFÍ
Màxim exponent de la literatura catalana del s. XVI. Va ser pintor, escriptor i músic. Aglutina diferents corrents literaris: antics i moderns, cultes i populars. Té influències de la tradició medieval:
- Alguns motius, aspectes mètrics i recursos expressius.
Però també recull els postulats del moment (Petrarquisme):
- Aspectes formals (sonet).
- Certes imatges i el to líric.
Tot i cultivar la poesia culta, sobresurt per les composicions de tradició popular.
CRISTÒFOR DESPUIG (1510-1580)
Exponent de la prosa dialogada, juntament amb Bernat Metge: Mitjà per expressar pensaments, sentiments, reflexions,...
Los col•loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557):
Estructurada en sis diàlegs:
- Defensa patrimoni Tortósí.
- Defensa de Catalunya i la llengua.
- Crítica als historiadors de Castella.
Tres protagonistes:
- Un cavaller Tortósí conservador i cultivat.
- Un mercader mediocre i de religiositat senzilla.
- Un cavaller valencíà equ


 JACINT VERDAGUER:
L'ATLÀNTIDA: és un relat que explica l'ermita a Colom. Li diu que Hè0rcules va fins a la costa atlàntica del sud peninsular.Gerió li parla de la bellesa d'Hespèris i del brot del taronger que li falta si vol fer-la esposa seva. Hèrcules, un cop arribat al continent, s'ha d'enfrontar als seus fills, els Atlants, que l'impedeixen l'entrada. En prendre el brot del taronger d'or de l'Hort de les Hespèrides, desperta la còlera dels Atlants. Hèrcules amb la força sobrenatural i amb l'ajut de l'Ésser Exterminador, vol castigar-los per la seva vida depravada i pagana, i s'obre un pas d'aigua entre Europa i Àfrica, i així, el Mediterrani es precipità sobre l'Atlàntida i Hespèris acava morint.
CANIGÓ: Gentil(cavaller ben armat) s'enamora de Griselda. Un dia mentre feia guardia per prevenir l'atac dels moros, els seu escuder li parla de les fades que viuen als cims del Canigó. Il.Lusionat, abandona el seu treball per unir-se a la fada Flordeneu, que ha pres l'aspecte de Griselda. El compte Guifré puja al cim i, mogut per la ira, mata Gentil. Guifré es penedeix del seu crim i es fa monjo i funda el monestir de Sant Martí de Canigó.

POESIA LÍRICA SEGONS VERDAGUER:
el seu caràcter és líric, on els seus poemes s'agrupen en poemes patriòtiques i religioses.
La posesia patriòtica és una exaltació de la pàtria que utilitza un to nostàlgic i sovint, un to enèrgic i exultant.
I la poesia religiosa, expressa l'experiencia religiosa personal i contribueix a la recuperació del sentiment religiós.

LLENGUA I ESTIL SEGONS VERDAGUER:
una literatura coherent i equilibrada basat en la parla rica. Va crear un model lingüístic clàssic i modern i tornava al prestigi a la llengua catalana on en feia un instruments idoni per a la creació literària contemporània.
I pel que fa l'estil, destaquem l'emotivitat, la versabilitat del to, la seva sencillesa i rirme clar, on demostrava un gran domini de la mètrica.

Característiques DEL TEATRE Romàntic EUROPEU:
el drama ROMàntic es caracteritza per la llibertat formal i per l'expressió d'una nova sensibilitat ROMàntica. El drama ROMàntic es basa en un joc de contrastos (combina elements tràgics i comics, el vers amb la prosa, etc) i trenca amb les tres unitats clàssiques (temps, espai i acció).
Més aspectes per destacar en el drama ROMàntic: l'acció és dinàmica, una escenografia espectacular, els protagonistes encarnen l'heroi ROMàntic i els temes son l'amor i la llibertat.
A part d'aixó, el drama ROMàntic desenvolupa dos gèneres: melodrama (simplificació del caràcter dels personatges) i el drama històric (l¡acció es medieval on es basen en els fets històrics autèntics).

ÀNGEL GUIMERÀ:
va néixer a Canàries l'any 1845. Als buit anys es va traslladar a Catalunya i, als catorze entrà a estudiar als Escolapis de Barcelona.
S'interesa per la Renaixença i va ser un seguidor dels Jocs Florals i va començar a escriure en català.
El 1871 va fundar la revista "La Renaixença".
Va ser un gran poeta i dramatu

IMPORTANCIA DEL TEATRE DE GUIMERA:
Recuperació definitiva del teatre catala, aconsegueix la projecció internacional del teatre català i representa la millor tradició teatral catalana.

Realisme:
POSITIVISME:Corrent filósòfic i científic del Segle XXI segons el qual l'única realitat i els únics coneixements positius són els que corresponen als fenòmens observables.
Els precursors més destacats són: Balzac i Stendhal.
La novel.La realista és el gènere que consisteix en reproduir el món real i exterior a l'escriptor.

Naturalisme:
DETERMINISME: el caràcter dels personatges i la conducta estan subjectes a unes lleis a les que regeixen fenòmens físics o naturals.
Maxim representant: Émile Zola.

NARCÍS OLLER:
va cursar dret a BCN i es dedicà a la seva activitat professional d'escriptor. Es va decantar pel catalanisme de caire conservador.
Va començar amb narracions de caràcter ROMàntic i costumista en castellà. Obres:"La papallona", "L'escanyapobres", "Febre d'or" i "La Bogeria".

Entradas relacionadas: