Poesia jacint verdaguer pàtria que tema trata

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,91 KB

 
ARTICLES Periodístics :Entre el 1895 i el 1897 foren publicats a la premsa els seus articles En defensa propia.Aquest articles el defensava de les acusacions i calumnies de que era víctima.LES RONDALLES:El volum Rondalles (1905) aplega llegendes , adagis i rondalles populars que Verdaguer aprendre de petit.VERDAGUER CREADOR DEL CATALA LITERARI MODERN:Entre els partidaris de llengua arcaica i els partidaris del catala popular , Verdaguer sabé fusionar les dues tendencies i va crear una prosa correcta i expresiva , clara i funcional.Verdaguer posa les bases perque el catala emergeixi novament amb esplendor com a llengua literaria.POESIA DE VERDAGUER: Utilitza expresions del poble senzill i un lexic senzill. Destinada al poble. Poesia patriotica i poesia religiosa eren les seves principals vessants.LA PROSA:Sorgeix en moments d’intens conflicte interior . La necesitat de ferse entenedor , per afrontar les acusacion que li plogueren (exorcismos , demencia , malversació de diners) li exigí una prosa neta , clara i funcional.LLIBRES DE VIATGES:- excursions i viatges (1887): Hi explica excursions pel pirineu i viatges que va fer pel Mediterrani i per l’Europa central.-El 1889 Dietari d’un Pelegrí: explica el viatge que va fer a Terra Santa.Aquestes obres es troben dins del genere que ara anomenaríem reportatge periodístic.Modernisme:El Modernisme es un moviment cultural que va sorgir a cavall dels segles XIX i XX a Catalunya que pretenia apropar Catalunya a Europa amb l'intenció de transformar la cultura tradicional catalana, que estava anclada al romanticisme i que es contraposa a ellm en una cultura, més moderna a les idees renovadores noces de la renaixença. Els seus principals impulsos foren els fills de la burguesia.ES CONTRAPOSA A: Al Romanticisme amb idees renovadores front le idees tradicionalistes del Romanticisme. Seguint el model de països més desenvolupats, intentant modernitzar la llengua catalana. DUES TENDECIES QUE SORGEIXEN: VITALISME: Influit per Friedrich Nietzsche(filòsof). Utilitza la vida com ha refonç profund d'on sorgeix tot. Vol canviar la societat. A Catalunya t op a amb el regeneracionisme que sorgeix com a insatisfacció del sistema polític espenyol després de les perdues de les colonies espanyoles. SIMBOLISME: El simbolisme és un corrent literari que va néixer al Segle XIX a mans de poetes francesos com ara Baudelaire o Rimbaud, que es caracteritza perquè considera que el món real no és sinó el reflex d'una realitat que el transcedeix. Els seus seguidors fan obres en les que busquen una bellesa per mitjà dels símbols . Va influir sobretot a la narrativa i al teatre. El seu representant més important va ser Santiago Rusiño l.

 .ROMANTICISME: Moviment cultural i literari que comença al Segle XVIII. Es contraposa a la raó i la il·lustració donant prioritat a la passió.ORIGNES : S'orgeix a Alemanya al Segle XVIII de la mà de Goethe am el seu "Sturm und Drang", Tempesta i assalt. El punt més algid es dona a França al 1830 amb l'obra de tetre Nani de Víctor Hugó. França recorda i valora l'obra de Rousseau i les seves idees. Madame Staël és la primera autora francesa en participar plenament als postulats del Romanticisme. CARACTERÍSTIQUE S: 1.Ess contraposa a la raó amb la passió.2.No s'accepten les pautes marcades.3.Esclat de llibertat.4.Esperit rebeld i lliure.5.Imaginació desvocada.6.Es dona molta importancia als sentiments i les emocions.7.L'artista indetifica amb el personatje la natura.8.Llenguatge apassionat i exaltat.9.Culte al passat historic nacional.10.Guanya protagonisme el mon interior dels personatges.11.Es dona un despertar de la consciencia nacional.ROMANTICISME A Catalunya: Arrivà a Espanya per Catalunya. A BCN s'edità el diari l'Europeo: representa l'eclosió del romanticisme. L'inici del romanticisme a Cat. Es bàsicament en castellà- Amb l'absolutisme l'Europeo plega i molts intel·lectuals martxen a l'exili i tornen al 1833 quan s'inicia el romanticisme liberal. DECADÉNCIA:Període de temps dels segles XVI-XVII-XVIII en el que la cultura catalana en general i sobretot la llengua comença a perdre força en front del Castellà. RENAIXENÇA: moviment de recuperació de la cultura catalana en general que comença al Segle XIX.Es considera que comença al 1833 amba la publicació de l'"Oda a la pàtria" i acaba al 1877 amb el proclamament de Jacint Verdaguer com a "mestre en gai saber" amb "l'Atlantida". CARACTERÍSTIQUES DE LA POESÍA ROMÀNTICA :1.Llengua força insegura.2.Es mostra nostàlgia i desarrelment personal, a buscar un passat més sólid i rescatar figures heroiques de l'Edat Mitjana.3.els tòpics són: les nits de lluna plena, les ruïnes i el misteri que impregna alguns indrets naturals, junt amb amors exultants i preocupacons religioses.4.Estructura estròfica d'influéncia clàssica, encara que molts autors recorren a fórmules populars com la cançó. JACINT VERDAGUER: Jacint verdaguer és el poeta més prestigiós de la llengua catalana del Segle XIX. Va néixer el 17 de maig de 1845 a Osona. Va ingresas al seminari als 10 anys per fer estudis eclesiàstics. Al 1865 va rebre 2 guardons dels jocs florals. Al 1870 va ser ordenat sacerdot. Aviat va tenir una malaltia que li produia un fort mal de cap i li van recomanar embarcar a un viatge cap a les antilles per poder refer la seva salut i poder viure intensament l'escenari de la obra epica en la que ell treballaba, l'oceà Atlàntic. Al 1877 li van premiar la seva obra Atlàntida als jocs florals. Al 1886 va viatjar a Terra Sabta i en tornar va patir una profunda crisi personal. Llavors el seu camí adopta un Camí espiritual mes extravagant com ara exorcismes, això va fer que al 1893 li suspenguessin la lliçència de dir missa i li manés anar al santuari de la gleva. Allà s'hi sentí empresonat, quan això es va fer public el país es va dividir en dos, els que volien que tornes a l'església i els que no. Al 1895 s'envà a una casa d'una dona a la que ell havia fet exorcismes en Barcelona. Després de tenir uns forts enfrentaments amb l’església es va retractar i va ser rehablitat. Després d’aix`va agafar tuberculosi i va morir al 10 de juny de 1902

Entradas relacionadas: