La poesia Joan maragall Catalunya

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,3 KB

 

Modernisme (1892-1906) frança (París) va haver una crisi profunda a Catalunya, Espanya i Europa. El ideoleg és Joan maragall. Hi ha 4 fets : la pèrdua de les colònies Cuba, puerto rico i les filipines/ la guerra del Marroc/ setmana tràgica (1909) / gran Guerra Mundial(1914-1918) això va probocar un cambi social i cultural i va ser quan va sortir el Modernisme

el concepte del Modernisme: corrent estetic que va dominar els ambients culturals catalans caracteritzat per diferents tendencies estetiques sorgides a París

poesia modernista: renovacio de la poesia. Distanciament de la tradició romantica i els jocs florals Simbolisme: Russiñol i Maragall/ teatre i prosa. Prerafaelitisme: exalta els valors artesanals de l'Edat Mitjana. Vitalisme: Nietzsche i Maragall. Decadentisme: variant del simbolisme (maragall) Espontaneisme: variant del vitalisme axaltació de la individualitat Maragall en conte Juan Sala i sarallonga. Pernasíà: reinvindicació del conet retrobament amb el classisime mediterrani MIquel Costa.

Noucentrisme: a partir del 1906 fins els anys 20. Esclat de la gran Guerra Mundial (1914-1918) a Catalunya hi ha una gran puixança econòmica gracies a les vendes sobretot tèxtils. Al 1914 la mancomunitat de Catalunya que va ser el primer govern a Catalunya amb auntonomia presidit per Enric Prat de la Riva. Gracias a ell va haver-hi una Catalunya moderna que comporta un nou moviment el noucentrisme.


Moviment noucentiste: eugeni d'ors publica les glosses ( que sòn articles d'opinió) a una revista que es diu a la veu de Catalunya els valors del noucentrisme son: Classisime, mediterraneitat, civilitat(estat civil) i arbitrarisme(porq la gent segueixi les normes) aquests valors son per arribar al ideal . Com a consequència de la Guerra Mundial les actituts dels artistes es centren en formes ètiques i morals, encarregades de posar en evidencia la crisi dels esquemes culturals i els burgesos. Els 4 grans ismes: Cubisme: va sorgir a primera dècada del segle a París: despullar les apariències de la realitat temporal, transformarla i destruirla amb l'us de formes geometriques i collages i els caligrames en la poesia. Futurisme: va aparèixer a itàlia (1914) el que volia era anular el pasat i volia imposar un art nou i exaltava el mecanisme i es servia de les paraules en llibertat i de la imaginació sense fils. Dadaisme: aparegut a París de la ma de tristan tzara que proposava una actitud de la negació de tot el seu objectiu era confondre a la gent i crear una situació de dubte.  Surrealisme: liderat per André Breton pretenia probocar el caos intelectual. Crea una crisi de consciència. Incloia aspectes ROMàntics i incorporava metodes científics ( Freud i la interpretació dels somnis) Sublimava la llibertat a través del meravellós mitjançant l'escriptura automàtica.

la Poesia Noucentriste: Miquel Costa i Llobera, Josep Carner. Una llengua poetica que respongues als nous desigs expressius de mediterraneitat, classisisme, civilitast i arbitrarisme.

Entradas relacionadas: