La poesia Joan maragall Catalunya

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,5 KB

 

MODERN:Volen apropar Catalunya a Europa creant 1 cultura catalana. Es 1 moviment artístic k es proposa la renovació de totes les arts:arkitectura,musica... Pretén modernitzar la societat catalana, ke viu en el passat i sistematitzar la llengua i convertí-la en vehicle eficaç d'expressió.Es difon en diaris i revistes com L'Avenç, k publiken les idees del moviment i les obres del autors europeus.Té dues tendències,regeneracionisme:els artistes entenen l'art com un instrument per canviar la societat.l'esteticisme:Els artistes no pensen k l'art sigui instrument, sinó k té un valor per ell mateix, es l'art per l'art, l'art es el destí.

NARRAT:Tracta el tema de la relació entre l'individu i la societat.La temàtica rural, la natura prén 1 caràcter tràgic:no tracta d'1 entorn amable, sinó k apareix de manera simbòlica.Els individus són presentats com éssers primitius, endarrerits i ke no accepten el canvis.

Víctor català(1869-1966):Va destacà sobretot, la temàtica rural.Obra:Solitud.

POESIA:Cal distingui 2 tendències:Larespresentada per Joan Maragall, k defensa una poesia compromesa amb la societat i la de l'escola Mallorquina, k s'alunya del Modernisme i busca els models clàssics.

Joan Maragall(1860-1911):Cal entendre la poesia des de la sinceritat i l'espontaneitat del poeta, k busca en la paraula l'Art i la bellesa(paraula viva).

NOUCEN:Moviment cultural k va imposar la modernització de Catalunta amb el suport de les institucions.Defensen les normes clàssiques, el compromís i la col·laboració dels intel·lectuals, en la política i la cultura, la Catalunya urbana per sobre de la rural, laraí, l'ordre, l'esforç(no la inspiració).Es basa en l'educació i la creació d'institucions i en la normatització de la llengua.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
iuytuyt