Poesia popular catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,18 KB

 

Decadencia S. XVI-XVIII

Panorama General:

Conseqüencies següents:

·Castellanització de l'aristocràcia dels antics territoris de la corona d'Aragó.

·Pèrdua del poder de la burgesia catalana, afeblida per les guerres i les crisis econòmiques. Això va afavorir l'oposició entre l'aristocràcia, castellanitzada, i el poble, que continuava utilitzant el català en tots els àmbits.

·Entrada de castellanismes en la literatura culta, sobretot al Segle XVII.

·Pèrdua de la consciència d'unitat entre els diferents territoris de parla catalana.

Malgrat tot, cal deixar clar que en cap moment, al llarg d'aquests tres segles, les classes populars no deixaren d'utilitzar la llengua catalana, sovint l'única que coneixien. La crisi afectava el català com a llengua de prestigi i, doncs, el seu ús en la literatura culta, no en la popular.

Literatura popular:

Des de sempre ha existit una literatura popular al costat de la culta; però, enfront del declivi d'aquesta última als segles XVI, XVII i XVIII, la popular va guanyar importància perquè mantingué una gran vitalitat.

Característiques de la lit. Popular:

·La lit. Popular, normalment anónima, presenta sempre una evolució més lenta que la culta; per aixó es més difícil de datar.

·Pel que fa al teatre, en aquests tres sgles es va continuar la tradició de l'entremès medieval, anomenat sainet al Principat. Es tracta  de peces dramàtiques breus, amcompanyades de musica i cançons.

·En poesia, sovint transmesa oralment i cantada, hi havia una gran varietat de gèneres: nadales, corrandes, goigs... També cal destacar els romanços o els romanços de bandolers. La poesia popular mantenia unes certes constants: vers d'art menor, rima assonant i repeticions.

·En prosa, cal destacar les rondalles i les llegendes.

Entradas relacionadas: