Poesia satírica valenciana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,11 KB

 

ESPLENDOR DE LA POESIA AL Segle XV
El Segle XV és l'anomenat segle d'or de la nostra literatura. El centre cultural de la Corno d'Aragó va ser la ciutat de àlència, que va desplaçar Barcelona. Tipus de manifestacions:
*Poesia culta (Ausiàs Març i Joan Roís de Corella)
*Poesia de caràcter satíric (Jaume Roig: vena satírica que criticava els costums de l'època.
POETES CULTES DEL Segle XV
*Ausiàs Març: va néixer a València en el si d'una família de poetes i cavallers.Prengué part en l'expedició d'Alfons el Magnànim(rei)S'en conserven cent vint-i-vuit poesies: 'Cants d'amor', 'Cants de mort', 'Cants morals' i el 'Cant espiritual'.
Sa seva poesia:deixant la tradició poètica dels trobadors(amor cortés: fidelitat a cambi de protecció)va fer de la poesia un instrument de confessió.És una reflexió sobre la dualitat de l'ésser humà:el cos i l'esperit.La lluita interior que ha de mantenir a l'hora de decidir-se per l'amor carnal o l'amor espiritual.Expressa un llenguatge mancat d'ornamentació i de dolcesa.La poesia és plena d'erudició i fa moltes referències als autors clàssics,als trobadors i al poetes italians.
*Joan Roís de Corella:va obtenir el títol de mestre en teologia i va ser molt famós com a predicador.És més conegut per les seves ovres profanes en poesia i en prosa.
Sa seva poesia:Corella representa l'encarnació de la crisi de l'esperit cavalleresc.El seu estat clerical i el seu caràcter enamoradís marcaren el seu drama personal.L'estil presenta una sesibilitat i un to d'intimitat que substitueix les disquisicions filósòfiques i turmentades d'Ausiàs.La passió amorosa fou el centre de la seva poesia,mostra la seva fina sensibilitat,n'hi ha d'altres on llança el seu odi contra la dona que l'ha enganyat.
Sa seva prosa:l'obra que Roís de Corella va escriure en prosa du el títol 'Tragèdia de Caldesa',el nom de la dama que li va fer néixer una gran passió amorosa.
L'ESCOLA SATÍRICA VALENCIANA
La poesía satírica que ja s'havia començat a conrear al Segle XIV,va assolir resplendor al Segle XV entre els cercles dels intel-lectuals burgesos de València:Escola Satírica Valenciana.
Jaume Roig:la llengua popular que utilitzen a les seves obres contrasta amb la llengua de Roís de Corella. Va ser el predecessor d'aquest corrent satíric de la literatura valenciana.Metge famós,la seva única obra, 'lEspill' o 'Llibre de les dones'(1456,no reflecteix la seva veritable persinalitat.L'Espill está escrit en tetrasíl-labs(sezte mil).

JUXTAPOSADES: No s'ho creia;no hi havia coa.
CORDINADES: COPULATIVES: i, ni.
                       DISJUNTIVES: o, o bé, o sinó.
                       DISTRIBUTIVES(esrepeteix): ara, no solament, sinó, també.
                       ADVERSATIVES: peró, sinó, tanamteix, així i tot, en canvi.
                       CONSECUTIVES: per tant, idò(doncs), així que.
PREFIXOS(desfer):a-negació
                           ço,com-juntament amb
                           des-contrari
                           dis-contrari
                           en,em-sentit de tornar-se ficar dins.
                           es-supressió
                           in-no
                           pre-abans
                           pro-a favor de
                           pro-en comptes de
                           trans-a l'altra banda
SUFIXOS(cuiner): DISMINUTIUS I AUGMENTATIUS: et/eta,ó/ona,às/assa,íssim/a. germaneta
                          GENTILICIS: à/ana,enc/ençà,ès/esa,í/ina catalana
                          CONJUNT/COLECTIVITAT: eda, ar alzinar
                          OFICIS: er/era,aire,ista,à/ana modista
                          ARBRES I PLANTES: er/era pomer
                         

Entradas relacionadas: