Poesia satírica valenciana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,08 KB

 
La poesia del segle XV:Si la tasca dels prehumanistes va influir en la maduresa de la llengua administrativa i en la construcció de l'estàndard cancelleresc al llarg del Segle XIV,el Segle XV,contampla la normalitat plena del català,és a dir,assoleix l'únic àmbit d'ús d'on s'havia mantingut al marge:la poesia lírica.El primer llibre en la península ibèrica(Obres i trobes en llaor de la Verge María).La poesia en la València del Segle XV:la burgesia va convertir valència en una ciutat amb una vida cultural i econòmica pròpies de l'important centre cultural del mediterrani i va exercir una influència sobre els gustos literaris de l'època.Cal destacar la invenció de la imprenta,el llibre comença a ser un producte assequible,perquè es poden fer molts exemplar d'una obra i el preu és a l'abast de més persones.

Dos grups literaris i socials:-Joan Roís de Corella lidereva un grup de petits aristòcrates que es reunien en casa Berenguer Mercader.Conreaven un estil solemne,artificiós i classicitzant al qual donaren el nom d'estil de valenciana prosa.Els temes solien ser mitològics i/o amorosos.-Bernat Fenollar era el cap d'un grup d'escriptors d'extracció burgesa que s'aplegaven a sa casa.Feien una literatura de temàtica satírica i humorística,amb un llenguatge planer i pintoresc.Solien fer obres col·lectives sota la forma del debat poètic:diversos autor opinaven en vers sobre un tema proposat.
Hi havia certàmens poètics de temàtica religiosa,de caràcter convencional,tòpic i reiteratiu,on solien concórrer els uns i els altres.

Entradas relacionadas: