Poesia trobadoresca catalana

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,71 KB

 

Nivell de torbador: -El tímid enamorat (feuhedor) inicia l'apropament. -El suplicant (pregador) demana els favors de la dama adressant-se-li mitjançant un mot clau o senyal(senhal). -L'enamorat tolerat (entenedor) aconsegueix el bes (la primera penyora) i finalment arriba a l'etapa d'amant (drutz).

La poesia va ser conreada en occità perquè es deia que era més de prestigi, és a dir,més culta. Loccità en la seva variant provençal, va esdevenir la llengua de la poesia culta fins al Segle XV.

Cancelleria reial: Aquesta institució medieval va tenir una gran importància en el desenvolupament i uniformitat de la llengua catalana. Tenia com a funció redactar els documents administratius que generava l'aparell de l'Estat. A més, s'hi creà un cos d'escrivans que traduïen els autors clàssics al català, fet que afavorí el coneixement de la cultura grecollatina al nostre país. Foren els primers a difondre la lectura de les obres clàssiques i a estimular l'interès per elles. Les llengües oficials de la Cancelleria eren el català, l'Aragónès i el llatí. Van ser els primers d'introduir, difondre i estimular la lectura de les obres clàssiques.A més van abundar les traduccions d'autors clàssics llatins i d'humanistes italians. 

L'Humanisme: va ser un moviment intel·lectual que va néixer a Itàlia durant el Segle XV i es va escampar per tot Europa a la primera meitat del Segle XVI. Aquest corrent de pensament es va caracteritzar pel Renaixement de la cultura clàssica grecollatina i per la preocupació per l'ésser humà i la seva relació amb la natura. És a dir, és un moviment ideològic precursor del Renaixement que es caracteritza per un canvi en la concepció del món i de l'univers;l'home esdevé el centre de les coses (antropocentrisme) en contraposició amb la concepció de déu com a centre de la vida(teocentrisme)que imperava en la societat feudal.Per als humanistes l'individu es caracteritza per la consciència  de la llibertat: s'abandona el dogmatisme medieval . La raó és l'única font de coneixement i es fomenta la formació en la cultura grecollatina. 


Ramón llull és el primer escriptor de la llengua catalana ja que va ser el primer en superar la diglòssia llatí/català.Començà escrivint amb una llengua catalana molt senzilla i entenedora per a tothom.LLull tenia les seves pròpies regles i paraules del llatí transformades al català. Ramón LLull nasqué a Mallorcaalllll 1232. Fill d'una família noble establerta a l¡illa després de la conquesta de Jaume I, als 25 ays es va casar i va tenir dos fills. Després d'uns any se li aparegué Jesús crucificat i des de llavors es proposà un objectiu proselitista:convertir els infidels en creients,i escriure sobre la religió i difndre la fe cristiana.

-Característiques de la prosa LLul·liana: sintaxi: rigorosa, precisa i entenedora. Lèxic: tenia un lèxic riquíssim respecte a gran varietat de paraules.Utilitza: -Mots populars -llatinismes -mots usats només per Ramón LLull -Noms propis -Occitanismes.


Poesia trobadoresca: es culta i de temàtica profana, va florir durant els segles XII,XIII  a les corts aristocràtiques d'Occitània i va constituir a la poesia catalana culta.Aquesta lírica representava una alternativa a la poesia feta en llatí, d'origen clàssic i de contingut religiós.

La lírica trobadoresca va ser conreada en occità. L'occità, en la seva variant provençal, va esdevenir la llengua de la poesia culta fins al Segle XV, quan ja es va abandonar definitivament en favor del català.

Importància de loccità: -El gran èxit i prestigi que va assolir la poesia trobadoresca arreu de Europa occidental.- La proximitat geogràfica.- La similitud de les llengües catalana i occitana va afavorir l'ús d'aquesta darrera per part dels trobadors catalans. la poesia trobadoresca parlava de l'amor, de la guerra, de les alegries i de les tristeses de les persones d'aquella època. En definitiva, la poesia trobadoresca reflectia els grans ideals de la societat feudal: l'amor i la guerra.

Entradas relacionadas: