Poetes dels anys 30

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,79 KB

 

 Teodor Llorente: vida i obra

És el poeta més important de les lletres valencianes del s.XIX.Durant la seua joventut escrigué en castellà.Començà a escriure en Valènciaà gràcies a Maríà Aguiló.Aquest canvi de llengua només va ocórrer en l'obra poètica ,ja que va seguir utilitzant el castellà.

Teodor Marçà la pauta de repetició abusiva de la poesia jocfloralesca.La seua obra més important és "Llibret de versos".No superà els tòpics de la poesia jocfloralesca,però superà tots els poetes en el domini del llenguatge. Narcís Oller: vida i obra

Nasqué el 1846.Alternà la lectura del escriptors clàssics amb la dels neoclàssics i ROMàntics.Va escriure novel·les ,conres,quadres de consum,teatre i un llibre de memòries.

Entra en el món de la literatura com aficionat.

La obra que li donà fama europea és "La papallona",on les descripcions minucioses de l'ambient i el caràcter dels personatges s'aproximen al Realisme.

"L'escanyapobres" és una novel·la esquemàtica que té com a Març la societat rural en vies d'industralització on l'autor personifica els diners en la figura tràgica dels protagonistes.La passió pels diners és portada fins a darreres conseqüencies.La novel·la s'insereix de ple en el Realisme però s'acosta al Naturalisme.

"Vilaniu" és una novel·la molt ambiciosa que té com a tema central la calúmnia que pot provocar la caiguda d'una familía rica i poderosa.És una novel·la col·lectiva.

"La febre d'or" ,retrata el pas d'una Barcelona menestral a una Barcelona burgesa i industrial arran de la febre borsària.

"La bogeria" és una novel·la-estudi psicològic d'una malaltia.L'objectivisme i el determinisme són les característiques essencials.És una novel·la programàtica.

Entradas relacionadas: