Polisíndeton català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,88 KB

 

Anàfora = repetició del mateix mot al principi de diverses proposicions o versos

Antítesi = oposició de dos mots. Sentit contrari en la mateixa expressió

comparació = comparar dues coses

Hipèrbaton = alteració de l'ordre dels mots o components de l'oració

Hipèrbole = exageració

Ironia = que vol dir el contrari al que a dit

Metàfora = utilitazció d'un mot que vol dir alguna cosa per a manifestar-se una altra que té una certa semblança amb aquella

Onomatopeia = repetició de fonemes

Personificació = dotar de cosas propies de les persones a objectes

Polisíndeton = repetició o abús de conectors

Entradas relacionadas: