Polisíndeton català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,17 KB

 

Ironia: expressió d'una intenció amb unes paraules o uns pensaments de significació diferent o contraria.

Comparació: relació de semblança que s'estableix entre 2 termes.

Anàfora: repetició d'una o diverses paraules a l'inici d'un seguit de versos o de frases.

Paral·lelisme: repetició d'una mateixa estructura en 2 o més versos, estrofes o seqüències breus.

Hipèrbole: deformació de la realitat per mitjà de l'exageració.

Polisíndeton: repetició d'una conjunció coordinant davant els membres d'una enumeració.

Hipèrbaton: alteració de l'ordre gramtical habitual dels elements de l'oració.

Antítesis: relació dins la mateixa frase de dos mots o dues expressions de sentit contrari.

Metàfora: identificació que s'estableix per una relació de semblança entre un terme literal i un de figurat.

Entradas relacionadas: