Política lingüística

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB

 
Política lingüística, es la activitat oublica destinada a modificar la presencia duna llengua en una societat on es parla mes dun idioma. Aquesta pot ser activa o passiva, pero en els dos caoso hi ha una voluntat política clara. La poden dur a terme institucions polítiques, entitats privades, d manera conjunta o d manera dispar. Principals polítiques: 1.Monolingüisme: Propia daquells estats on nomes es reconeix una llengua estatal i per tant es lunica q es promou, resulta molt conflictiu. 2.Respecte cap a les minories; Aquesta política es dona en aquells paisos on es prioritza lus duna llengua pero es respecta la possibilitat q les llengües minoritaries tinguen certa protecció i promoció. 3.Cooficial: Lestat determina una sola llengua oficial per a tot el seu territori, pero gracies a lautonomia política concedida a algunes regions, poden declarar com a cooficial una altra llengua dabast regional. 4.Federalisme lingüístic: Pròpia d estats federals, poc centralitzats administrativament. Cada estat federal t la seua llengua i totes les llengües son considerades estatals. 5.Plurilisme institucional: Es pareix a l´anterior en el sentit q totes les llengües del país son reconegudes amb l´ambit estatal. Es tracta de llengües q es parlen arreu del territori, i es prenen mesures perquè puguen ser conegudes i utilitzades en tot l´estat.


La planificació lingüística s´ha d´entindre dins de les polítiques lingüístiques actives, ja q implica l´elaboració conscient i programada d plans d promoció d´una llengua.

Entradas relacionadas: