Predicat nominal i predicat verbal

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,52 KB

 

La cronica: és un genere periodístic informatiu en el que el periodista relata un fet d'actualitat viscut personalment.

Segons el lloc : locals, nacionals,...

Segons el tema: polítics, culturals, esportives,...

Segons el mitja de comunicació: escrites o bé audiovisuals.

L'oració simple te un sol verb en forma personal.

El predicat expressa d'acció

El subjecte fa l'acció

Oracions amb nomes predicat: verbs impersonals

Oracions amb subjecte eliptic: Calla (TU)

Oracions amb els dos: Les normals.

-Cal que concondi amb genere i nombre.

Predicat nominal: ser estar i semblar

Predicat verbal: la resta

Complements del verb: Obligatori i optatiu, designen diferents entitats i tenen singtagmes diferents.

La composició: es el procediment de creació de paraures apartir de les arrels gregues o llatines.

Poesia amorosa: es el mes antic de la historia de la literatura.

Idealitzada: romans

Realista: ara

Entradas relacionadas: