Predicat nominal i predicat verbal

Enviado por juan pedro y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,97 KB

 
Crònica: És un genere periodístic informatiu en que el periodista relata un fet d'actualitat que ha viscut personal ment i ho fa incloent elements subjectius. -Diferencies de la noticia: S'em diferencia per que es mes extensa, inclou detalls de l'ambient, per que sa produit les reaccions anecdotes y curiositats. -Estructura: Avanttítol, Titular, Subtítol Signatura y lloc y el cos. - Tipus: Segons el lloc, segons el tema, segons el mitja de comunicació. L'oració simple (un sol verb en forma personal) Predicat V Subjecte N -Tipus de sintagmes: Obligació, Complement, Directe, Regim verbal PREDICAT NOMINAL Y VERBAL: Nominal Ser, estar pareces, Verbal: el que sea. Dièresi Funcions, 1.Indicar, que se pronuncia la U gels grups güe, qüe, qüi, quï. 2. Indicar si una I o una U formen hiat am altra vocal. NO EN anti-, ço-, acontra-, re- i seim-. -isme i -ista. Literatura Religiosa i Moralitzant -Predomina una tematica Moralitzada en el Segle XIV. -Varen produir abundants reculls de proverbis i exemples, relats de miracles i fets meravellosos. -Tractaven de influir en la conducta moral de les persones. -Representants: Francesc Eicimeis, Anselm Turmeda, Vicent Ferrer i Isabel de Villena.

Entradas relacionadas: