Prefixos cultes

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 988 bytes

 

Reportatge: genere = informatiu / elements basics = titol, entrada i cos / finalitat = informar.

Categories gramaticals: -Substantius, (concrets-comuns-colectiu)/ -Adjectius, (especificaiu i explicatiu)/ -Adverbi. (invariable)/ -Preposicions atones, (a, amb, de, en, per, per a)/ -Determinants pronoms, (substitueixen substantiu).

Derivacio: -Sufixos, (desplacen accent i poden variar categoria gramatical)/ -Prefixos, (no canvien categoria)/ -Infixos, (van entre lexema i sufix)/

-Pseudoderivats, (paraules que provenen del lexema llati).

Entradas relacionadas: