Preguntes

Enviado por kkkarl0s y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,97 KB

 

Filosofia és intentar resoldre problemes reflexionant i sense solució científica./ Una pregunta empírica és aquella que es pot contestar, ex. hi ha un gat allà? Pots contestar si ho mires. Preguntes psicològiques són aquelles que es poden contestar amb la pròpia experiència, ex. Trobes agradable passar set? Pots contestar consultant la pròpia experiència. Preguntes científiques poden ser contestades mitjançant demostracions racionals./ Quan ens donen una noticia (informació) sobre un fet i ens fem preguntes les quals no tenen respostes que estiguin demostrades, parlem de filosofia, hi ha tres nivells d’enteniment: la informacióque ens presenta els fets d’allò que passa. El coneixement que reflexiona sobre la informació rebuda. La saviesa que vincula el coneixement amb els valors que podem triar intentant establir com podem viure millor d’acord amb el que sabem. La funció de la filosofia es d’ajudar-nos a comprendre millor allò que coneixem./ Una creença és una proposició a la qual un subjecte dóna el seu assentiment i actua com si la proposició fos vertadera, ex. Les supersticions./ La creença racional és una creença que està adequadament i suficientment justificada, una creença és racional si: -la creença tracta sobre un esdeveniment que s’ha pogut comprovar per testimonis fiables, ex. A Mart hi va haver aigua, d’acord amb les observacions de la NASA. –la creença es dedueix d’una altra creença racional, ex. Una persona es posa malalta cada vegada que pren un got de llet, és raonable creure que té intolerància a la lactosa. –la creença és part d’una teoria científica, la ciència és el millor model de creença racional encara que no és 100% fiable./ La probabilitat d’error es redueix si procurem que el conjunt de les nostres creences sigui racional, la persona que aspira a tenir un pensament racional  ha de procurar que totes les seves creences siguin racionals, no seria racional no creure en els fantasmes però intentar comunicar-te amb un esperit./ El saber no és creure. Una persona sap una proposició quan, a més de creure-se-la i tenir bones raons per creure-se-la, aquesta proposició és vertadera. Saber alguna cosa significa tenir informació vertadera i tenir bones raons per considerar-la així./ Epistemologia és l’anàlisi de coneixement, perquè sigui coneixement no de ser veritable. Epistemologia prové de l'època de la Grècia Antiga. Hi ha dos tipus de coneixement: l'epitesme, és el coneixement ben raonat i doxa, és el coneixement vulgar, és a dir, que no està ben fonamentat. L'epistemologia es la disciplina de la filosofia que s'ocupa del coneixement i de les seves limitacions, s'analitza la naturalesa del coneixement i com es relaciona amb nacions similars com ara veritat, creença, justificació./ Podem distingir entre els racionalistes, que fan un raonament deductiu basat en principis auto evidents, com Descartes, Spinoza i Leibniz. Empiristes, que obtenen el coneixement per la concepció dels sentits, com Bacon i Locke.L’epistemologia com a teoria del coneixement s’ocupa de com obtenim els criteris pels quals se’l justifica o invalida. S’ocupa d’analitzar en què consisteix el coneixement de determinar l’origen, el mètode que seguim per obtenir-lo i els límits del que podem conèixer./ En el segle XVll es fan estudis epistemològics, dos raons per explicar aquest fet: la importància de les ciències naturals i la consciència de la seva dimensió bàsica./ El problema del coneixement adquireix molta importància i els estudis epistemològics passen a ocupar el centre de la filosofia./ El coneixement són les idees que agafes a mida que vius experiències. Per tant, l’activitat de conèixer produeix idees, i també, el coneixement és el conjunt de dades, conceptes i pràctiques al voltant d’un assumpte (sinònim de saber). Per a la ciència és el resultat de l’aplicació de la raó i el mètode experimental a l’estudi de la veritat. Per a la psicologia és el conjunt de la ment, el que és fruit d’un procés de l’aprenentatge, inclou també l’experiència vital i les creences./ El coneixement és una creença vertadera justificada. Diferència entre ciència i epistemologia és que la ciència és els estudis de la realitat i obtenim teories i coneixement; i epistemologia es basa en el coneixement obtingut./ Proposició és un tipus d’idea justificada que pot ser vertadera o falsa, la forma lingüística d’expressar són els enunciats, que són oracions que afirmen o neguen alguna cosa. Diferència entre opinió i creença, es que l’opinió és el pensament personal sobre una cosa, és un pensament subjectiu i no fiable, i la creença és el pensament personal que no està justificat, com la superstició. Podem trobar creença dubitativa, expressar qualsevol dubte, i creença assertiva es la cosa de la qual estem segurs però no la puc justificar, no pots demostrar a ningú que es veritat. La creença deixa de ser subjectiva i passa a ser coneixement objectivament vertader. Les característiques del coneixement científic, quan es racional, metòdic, objectiu, verificable, sistemàtic, que es formula lleis i teories, és comunicable i obert a la crítica i l’eliminació d’errors.

Entradas relacionadas: