Prepocició

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,1 KB

 
voral: vora, ribera; en el cas de l'autopista o la carretera. Perdre els estreps: perdre els nervis, deixar-se endurper la irritació.estrall: dany, desgràcia. biografia:una persona explica la vida d'una latre persona. S'escriu en tercera persona. EX: La de la Mercè Rodonera. Notes biografiques: Són els principals fets de la vida i l'obra d'una persona. EX: la que hi ha en els principis de una historia explica una mica la vida de l'autor. autobiografia: Narració que fa una persona de la seva vida. S'escriu en primera persona i poden adaptar forma de diari o memòries literaries.diari personal:narració dels successos, pensaments i sentiments que viu una persona cada dia. Es intern (subjectiu) EX: el diari de L'Anna Frank. memories:les vivencies personals de l'autor es barregen amb els fets historics dels quals ha estat testimoni o ha participat: es diferencia del diari personal i l'autobiografia en que els esdeveniments historics adquireixen un pes mes important. S'escriu en primera persona EX: la de Josep M.de Sagarra. l·l : s'escriu l·l en els mots que començen per al·le, col·l, il·l, i en els mots que acaben el el·la i il·la.v. copulatiu: son els verbs. ser, estar o semblar i uneix un subjecte amb un atribut po hi ha una excepcio qu es quan despres del verb hi ha un lloc. v.predicatiu:ell estudia la lliso nose...xD CD:objecte, persona o objecte abstracte que necessitem EX: agafa l'estoig. CI: Es quan li recau l'accio a una altre persona EX: jo agafu papates per l'avia. C.Predicatiu:es el que diu alguna cosa del verb EX: agafo el sac cansada.C,Preposicional:porta una preposició i sempre parla de tu (de, en,a) C.Agent:l'estoig es agafat per tu. CCLl: a la classeCCT:l'agafa avuiCCM:l'agafa rapidament. CCQ:estudia molt. CCI:amb el boli. CCC:jugu amb la Maria. CCA:segur, estudio. CCN:no estudio. CCD:potser marxaré.

Prepocició A: accedir, acostumar-se, arriscar-se, aspirar, contribuir, decidir-se,dedicar-se, disposar-se, procedir, recòrrer, referir-se i renunciar. Prepocició EN:afanyar-se, confiar, convertir, entossudir-se, estar interessat, fixar-se, interessar-se, pensar, tardar, vacil·lar. Prepocició AMB:avenirse-se, estar d'acord, fer-se, haver-n'hi prou, lligarPrepocició DE: abstenir-se, adonar-se, aprofitar-se, avergonyir-se, burlar-se, dubtar, estar content, fer-se càrrec, gaudin, oblidar-se, ocupar-se, parlar, penedir-se, preocupar-se, queixar-se, recordar-se, riure's i tenir cura. Familia: padri/padrina: amic o familiar escollit pels pares. hereu/hereva/pubilla: primer fill. Sogre/sogra:apres de la teva parella.Gendre/nora/jove: dona del meu fill. Consogre/a: pares respectius d'una parella. cònjugue: parella.

Entradas relacionadas: