Prepoderància

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,37 KB

 
epoca i durada. Ordre: trama lineal o trama dscontinua: (retro, anticipació, simultaneitat)durada: recapitulació/resum, el:lipsi, extensió.Fon-lex/morf-mon-sint-orac-textnormalització: conjunt de processos pels qual una comunitat amb un conflicte lingüístic pretén estendre la llengua pera que siga usada amb totes les seues posibilitats i en totes les situacións socials. Per a conseguirho cal elaborar les varietats i els registres que s'havien deixat de usarse.Normativització: procés que posa els instruments linguistincs necesaris perk una llengua puga ser usada en tots els ambits d'us i pera totes les funcions comunicatives.9-10-1238, Jaume I va atorgar noves lleis, nova societat i una nova llengua, el català.Romanticisme: donava prepoderància a l'individu, exalçava els sentiments i reivindicava la llibertat.La renaixença, redreçament i recobrament de la llengua, la hisst i la liter catalanes.Jocs florals: concurs poetic de l'Edat Mitjana, vitalitat fins al XV i de nou al 1859. Temes: patria fe i amor, tenien public lector, donaven prestigi a la cultura escrita.

Entradas relacionadas: