Preposició determinant

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,49 KB

 
ordre de Pronoms: 1- es/2- et, us/ 3- em,ens/ 4-li, els/ 5- el, la,els,les/6-en/7-ho, hi Combinacions de CI(em, et, ens, us, es, els) + CD(el,la,els,en,ho) el pronom que substitueix el CI es col·loca sempre en primera posició, i el que substitueix el CD,a l darrere.
Combinació de li(CI) amb el, la, els, les: li+el=l'hi//li+la= la hi// li+els= els hi// li+les= les hi
li es un pronom no reflexiu i es es un pronom reflexiu que es ELL MATEIX.
li i els subtitueixen x 1/ l'hi o els hi per dos
Coordinació!
copulatives--> adicció-> i, ni, que
disyuntives--> opcionalitat--> o, o bé,...
distributives-->distribució--> ni.. Ni, o...O, no solament...Sinó(que també)
adversatives-->oposició-->però, tanmateix, ara bé, en canvi...
explicatives-->aclariment-->és a dir, o sigui, això és.
il·liatives-->deducció--> dons, per tant, per això, de manera que.

Estructura i tipus
- completiva: que+oració // infinitiu (preposició)`+ oració
-interrogativa--> (preposició)+ oració interrogativa indirecta
- de relatiu-->(preposició)(determinant)oració de relatiu
Funcions:
subjecte//CD//CI//CPreposicional//CCircumstancial// Atribut//CNom//CAdjectiu//CAdverbi(lluny)

E

Entradas relacionadas: