Presoner Jordi de sant Jordi comentari de text

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,91 KB

 
Renaixement:segle d'or de la lite catalana.Català ganya posixions a la poesia i la prosa millora.3 períodes:regnat de Martí l'Humà i Ferran I(acceptació del 9 corrent humanista, Bcn focus literari i cultural + import,Bernat Metge).Regnat d'Alfons el Magnànim(Nàpols,seu de la Cort d'Alfons el Magnànim i punt de trobada entre scriptor catalans i castellans i humanistes italians).Regnat de Joan II i Ferran II el Catòlic(s'assimila en Renaixement i inici de 2n humanisme, retorn del llatí com a llengua universal.València).la poesia.Jordi de sant Jordi:neix València,cambrer d'alfons el Magnànim.Presoner(les seves activitats de funcionari reial i d militar.La seva captura kuan Nàpols va ser atacada pel condottiere Sforza).tema:amor, influència tradició trobadoresca.Senyals o pseudónims:castell d'honor,reina d'honor,mon ric balaix.Trajectoria literaria molt curta.Fa de pont cap a 1a poesia + moderna com la d'Ausiàs March.valencians:Joan roís de Corella:Gandia.Pertanyia a làristocràcia, estudis eclesiàstics, xo té 2 fills, mor a València.tema:amor.Balada de la garsa i l'esmerla.prosa(valenciana prosa).Tragèdia de Caldesa(infidelitat de Caldesa).Mitologia:Història de Leànder i Heró.Història de Jason i Medea.Jaume Roig:mestre en medicina.Burgès casat i en 6 fills.Espill o llibre de les dones(antiheroi k narra els seus desenganys amorosos amb les dones i les blasma durament.5 parts.Versos aparellats 4 sil.Labes).Sor isabel de Villena:aristòcrata,abadessa.Vita Christi(llibre xa l'educació d les monges i biografia de Jesús.Visió femenina del món i d la realitat coetània).

Entradas relacionadas: