Presoner Jordi de sant Jordi comentari de text

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,57 KB

 

Grans eixos de Tirant lo Blanc.

amor i guerra.

La novel·la burgesa.

Jaume Roig.

Nascut a València, es un clar

representant de la nova classe

social que pren posicions en

aquesta època (burgesia).

El seu llibre més important

va ser L'espill o llibre de les

dones, pretén oferir una visió

realista del món segons la

perspectiva burgesa. Escrit amb

la intenció de divertir i de fer una

sàtira contra les dones.

Jordi de Sant Jordi.

Els seus poemes que destaquen

més són ESTRAMPS, PRESONER,

LO SETGE D'AMOR.

Entradas relacionadas: