La primavera al poblet josep carner

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,72 KB

 


L'obra de josep Carner és una de les aportacions importants al moviment noucentista. La contribució de la poesia a la possible materialització d'una Catalunya ideal és bàsica. El poeta té un paper rellevant en el foment d'un cert estat d'ànim i d'unes veritats imaginatives que ajudin a construir un país que cregui en les seves possibilitats com a col·lectiu.

És molt conscient de la seva activitat poètica: ha de crear aquests ensomnis necessaris i també, ha de treballar intensament per la dignificació de la llengua catalana. Josep crea un llenguatge noble, refinat, cada vegada més irònic, que busca la precisió i l'exactitud. Un llibre com Els fruits saborosos, s'identifica amb el projecte polític i cultural noucentista.

El

noucentisme és un moviment cultural, que s'inicia a Catalunya aproximadament el 1906 amb la creació de Solidaritat Catalana i acaba el 1923 amb el Cop d'Estat de Primo de Rivera. És la resposta moderada als plantejaments que havia promogut el Modernisme. El nom va aparèixer per primera vegada en les gloses d'Eugeni d'Ors. Ell n'és el creador i el principal ideòleg. Nou és el contrari de vell, s'inicia un segle nou, amb propostes de canvi noves que trenquen amb el que era vell. A diferència dels modernistes , arriben a materialitzar la conjunció de la polítca i cultura. La burgesia està compromesa amb el catalanisme i la intel·lectualitat i accepta col·laborar en el projecte de transformació d'una Catalunya més autònoma. Els noucentistes van entendre que sense la burgesia era impossible engegar un projecte com aquest. A nivell ideològic, representa la imposició de la raó, la precisió, la serenitat, l'ordre i la claredat. Manifesten una preponderància de la línia respecte al color i defensen la sobrietat expressiva. És una reacció en contra del liberalisme, el romanticisme, el Naturalisme, el positivisme i el laïcisme. El noucenstisme va servir a la burgesia catalana per reformar-se com a classe hegemònica i exportar el seu programa de millora a la resta d'Espanya. Les obres noucentistes busquen la bellesa, l'harmonia i estan plenes de cultismes i metàfores. Els autors més importants del període són Josep carner i Eugeni d'Ors.

Entradas relacionadas: