Quines són les principals característiques del Modernisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,56 KB

 

 

El romanticisme; moviment artístic i cultural del s.XIX.Creia en la bondat de l'home i defensava   l'individualisme,          la subjectivitat i els sentiments patriótics. Segons els germans Schlegel era un seguit de manifestacions contràries          al classicisme francés. Les seves característique principals son: visió dinàmica de la natura, predomini de la imaginació, l'ús de k'ironía coma a única forma d' expressar la paradoxa universal, la realitar es imnutable i determinada pel pas del temps, insatisfacció davant la realidad emmediata, l'evasió del temps  i de l'espai,    la mort com a alliberació,  atracció pero tot allò opossat a la llum i a la raó, l'interés pel passat, origens i l'art popular. Els romàntics entenien la literatura com a una imitació de la realitat; creien en la bondad natural de la persona, defensaven la llibertat individual i la subjectivitat. Victor Hugo figura importatn, defensava la creativitat,        l'originalitat i la diversitat de formes poètiques.La Renaixença: neix del romanticisme,moviment socio-cultural de la segona meitat del s. XIX,pretenia la restauració de la literatura catalana.El gènere predominant es la poesia.Es va estendre en un marge d'uns 6o anys, en 4 etapes:primera;iniciada amb la publicació de l'oda ala pàtria (1833) per Carles Aribau,segona;a Catalunya es conreava la poesia romàntica, alguna vegada en català com Carles Aribau.tercera;coincideix amb la restauració dels Jocs Florals a Barcelona(1859), el seu lema era:"pàtira, fe i amor, autors importants com Víctor Balaguer i Àngel Gimerà.quarta etapa;s'introudorà la les Illes Balears, autors com Pons i Gallarza i Jeroni Rosselló.Jacint Verdaguer:el poeta més important del Romanticisme i la Renaxença fou un eclesiàstic d'origen rural amb una amplia i variada obra literaria;rondalles poesia cançons populars, on representa la natura el patriotisme i la religiositat.Obres més destacada;L'Atlàntida. la seva temàtica es l aàtria i la religió,destaquen"Monserrat"," Aires del Montseny i Idil·lis i cants mísitcs".Altres corrents filosòfiques,literàries i artístiques comel prerafaelitisme,el parnasianisme,el simbolisme,el esceticisme,l'impresionisme i el vitalisme,aquests nous moviments produïren el modernisme i                                                             el classicisme.

Entradas relacionadas: