Principis del noucentisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,22 KB

 
POMPEU FABRA : Modernisme : revista L'Avenç (f.S XIX) campanya lingüista per l'establiment d'unes normes gramaticals comunes pe a tots els usuais de la llengua.
Noucentisme:creació d'una normativa gramatical unificada gracis a la rsponsabilitat d'establir ls normes de la llngua catalana.
Fou lencarregat de d'ur a terme la codificació lingüística , obres fonamentals:
Normes ortografiques 1913
Gramatica catalana 1918
Diccionari general de la llengua catalana 1932
JoSEP CARNER:
El conte : mes breu més apte comercialment i mes public ( el narrador no simplica)
La poesia : enllaça amb les transformacions socials, polítiques i culturals delmoment : el poeta assumeix un paper educatiu i ètic , trasmet a traves de la sva obra una seria de valors (ordre urbanitat harmonia equilibri i coroncordancia..)
L'assaig : Molt important pels noucentistes. Sempre s'en despren una lliçó ,una reflexió formal.
Josep carner: (BCN 1884- Brusl.Les 1970) poeta mes impornta dl noucentisme
12 anys publicaba poemes i articles en revistes daduls
15 anys guanya segon premi a els Jocs Florals
18 anys colaborar en el diari La veu de Catalunya.
Obres: Aprenentatge : Els llibres de poetas 1904
Noucentisme : els fruits sabrosos 1906
la paraula en el vents 1914
La inútil ofrena 1924
Simbolisme : el cor quiet 1915
Poesia metafísica: Nabí 1914
Posia 1957
Autor teatre narrativa :
Les planetes del verdum 1918
Les bonhomies 1925

Entradas relacionadas: