Principis del noucentisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,89 KB

 
Noucentisme:moviment de carácter cultural i de significació política que sinicia el 1906.Glosari(Eugeni dOrs),Els fruits saborosos(Joseph Carner).Crearen institucions tan importants com linstitut destudis catalans.Pompeu Fabra impulsa la normativització de la llengua.1932 Normes de Castelló.1923 sacaba el moviment5,en dictadura de Primo de Rivera.Aspectes basics:Noucentisme:significava el rebuig total del Romanticismo i lexalsament de lordre natural.Arbitrarisme:soposa als modernistas,literatura rigorosa,vol normativitzar la llengua.Imperialsime:voluntat de la burguesía catalana dinfluir i expandirse economicament i políticament sobre els demés estats dEspanya.Civilitat:la ciutat representa el domini del caos per la Raó.Classicisme:implica el retorn i la recuperació dels valors del mon classic:ordre,harmonia,mesura i Raó.
Poesia:genere mes conreat durant el Noucentisme perque permetia un treball formal i lingüístic millor.Carles Riba:va ser critic en la tasca de poeta,traductor i narrador.Josep Carner:poeta duna obra extensa i variada,traductor diplomatic i conreador de generes en prosa,va ser representant mes important de la nostra literatura.Els fruits saborosos es lobra en la que reflexiona sobre les etapes de la vida:infantesa,maduresa i vellesa.

Entradas relacionadas: