Quins són els principis estètics que van caracteritzar el Renaixement, el Barroc, la il•lustració i el

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,92 KB

 

Jacint Verdaguer:(1845-1902) es va formar al seminari de Vic,però aviat va connectar amb alguns dels grans Mestres de la Renaixença que li obriren les portes dels cenacles barcelonins i el van dotar de sentit crític. Amb 20 anys guanya 2 englantines als Jocs Florals.L'ordenen sacerdot l'any 1870 i aviat es trasllada a Barcelona per recuperar-se d'una anèmia cerebral. Durant tres anys travessa l'atlàntic, amb vaixells de la naviliera del marques. Redacta l'atlàntida, que guanya un premi extraordinari als jocs florals de 1877. Aquest poema èpic consta d'una introducció, 10 cants i una conclusió; narra l'epopeia de la descoberta d'Amèrica per part de colom a partir de la historia que li narra un vell ermita sobre l'enfonsament del continent de l'atlàntida. A la dècada dels 80 se centra en: 1-les excursions del Pirineu per Canigó, poema èpic de 12 cants, l'origen de la nació catalana al voltant del cim mític del Canigó. 2-la confecció de pàtria.TEMA5-1.Quins factors van provocar el declivis o la decadència de la literatura catalana culta durant s,xvi-xviii -El desplaçament del comerç de la Mediterrània cap a l'Atlàntic a conseqüència del descobriment d'Amèrica.- El trasllat de la cort reial al centre de la Península que va fer que bona part de la noblesa catalana és castellanitzés..-Les derrotes de la guerra de les Germanies als regnes de València i Mallorca, els segadors amb la pèrdua de les comarques de Catalunya Nord y la de Successió, que va culminar amb el Decret de Nova Planta, que va anullar les institucions i les lleis catalanes i va treure el català com a llengua oficial.2.Quins son els principis estètics que van caracteritzar el Renaixement,el Barroc, la illustració i el neoclassicisme?: Renaixement- models clàssics, equilibri i harmonia, humanisme, tornar al llatí/ Barroc- trencar l'equilibri, estil recarregat,temes(la mort, el desengany,...)/ illustració-buscar la raó i el progrés, descobriments tècnics, revolució francesa/ neoclassicisme- retornar als clàssics, bellesa i bon gust en els materials


. 3.Situa els autors: Barroc-F. Fontanella i F.V. García/ Renaixement-J.F.D'Herédia, Pere serafí/ illustració- baró de malda/ neoclassicisme- Joan de ramis 4.Que entenem per literatura popular? Conjunt de textos compostos oralment i destinats a un públic oient. 5.Defineix: Romanç: Composicions de diverses heptasíllabs dedicats a fets i figures històriquesNadales: Són cançons religioses, de procedència medieval, que tracten del naixement de Crist. Poesia Popular: És el conjunt de textos compostos oralment i destinats a un públic oient.Sainet: Són peces escrites en vers o prosa que feien en mig d'una obra llarga.Goig: Eren cants dedicats a sants o marededéus venerats a les parròquies.Corranda: Composicions poètiques de tema profà que tractaven temes diversos amb quatre versos heptasíllabs. Tema4: 1.Novella moderna: S.XII-traduccions poemes llatins./S.XII-narracions llegendes rei ardus(matèria de Bretanya)/ S.XII-narracions rei Artús(prosa)/ S.XIV- novelles en llengües ROMàniques(català) 3.Novelles de cavalleries i llibres de cavalleries: . Novella Cavalleresca: No hi ha elements meravellosos, els personatges tenen característiques humanes, els espais són coneguts(reals), el temps és pròxim, episodis històrics y absència de mons parallels.Llibres de cavalleries: Són elements meravellosos, els personatges tenen qualitats sobrehumanes, la situació geogràfica es desconeguda (exòtica), la època es remota i fantàstica i la presencia d'altres mons (somnis)4.2 principals obres de cavalleries:Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc
5. Explica la psicologia dels personatges de tirant: aprofundeix en la psicologia dels personatges, ja que cada personatge actua e manera diferent segons la situació. EJ: tirant amor/guerra 3ª part hi ha mes jocs amorosos entre els personatges. 6.valenciana prosa i màxim repre.:És va desenvolupar a València a la segona meitat del Segle XV i consistia en ampliar i ornamentar la frase catalana sobre el model de la llatina. El màxim representant és Joan Roís de Corella..7.Espill o llibre de les dones: l'obra consta de 16.359 versos apariats de quatre síllabes , és una autentica novella en vers. Hi predomina la misogínia (un tractament molt realista dels espais i els escenaris.. La misogínia, tractament realista dels espais i els escenaris. Te un to irònic i burlesc

Entradas relacionadas: