Prinicipi de normalització

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,02 KB

 

Igualtat d'oportunitats: absència de discriminació, directa o indirecta, que tingui la seva causa en una discapacitat.

Normalització: és el principi en virtut del qual qualsevol persona sigui dependent o no, pugui dur una vida normal, que puguin accedir als Mateixos llocs, àmbits i serveis.

L’accessibilitat: es caracteritza per cumplir els espais, Objectes, serveis, processos, eines… per ser utilitzables i practicables per totes les persones.

Mesures d’acció Positiva: consisteix en Suports o ajudes que puguin compensar la desigualtat en què es troben les Persones a causa d’una discapacitat.

Barreres Arquitectòniques: són Tots els obstacles que dificulten o impideixen els moviments, l’accès a espais, És a dir, l’autonomia de la persona. 

      Barreres urbanístiques: Són aquelles que es troben a les                                                vies i espais lliures d'ús públic.

     Barreres en l'edificació: Es troben a l'interior dels edificis

     Barreres en el transport: dificulten o impideixen la                                                            utilització de mitjans de transport

     Barreres en la comunicació: obstacles a l'expressió i la                                                         recepció de missatges.  

Entradas relacionadas: