Procés de formació de mots

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,58 KB

 

Neologismes: unitat lexica creada en una llengua per les propies regles de formació de mots, o manllevada duna altra llengua(Manlleu: unitat lèxica que passa duna llengua a una altra: castellanismes(borratxo, bolso), Gal·licismes(biberó, bitllet), anglicismes(béisbol, handbol). Composició: formació de paraules noves a partir de la Unió de 2 o mes radicals o mots de la llengua(panxa+content=panxacontent, tocar+boca=tocaboques).


Barbarismes: element lingüistic dorigen estranger que no es considera assimilat a la llengua pròpia: semantics(provar un aliment, donar voltes), lexics(jefe, parche), fonetics(fútbol, téxtil), morfològics(batir, aclarar), sintàctics(avisar a algú). Habilitació: procès que atribueix funcions noves a un mot sense canviar-ne la forma. Derivació: procès de formació de nous mots a partir dun radical i afegint-hi afixos(mar+i=Marí, mar+ejar= marejar)

Entradas relacionadas: