La producció literaria de merce rodoreda incideix sobre la psicologia

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,78 KB

 


Mercè Rodoreda:Va guanyar el premi Crexells del 1937 amb Aloma. Després de la guerra es va exiliar al sud de França y a Suïssa.Reprén la producció literària ben entrada la dècada dels cinquanta amb la publicació de Vint-i-dos contes, La plaça del Diamant que ha donat molt prestigi; narrada en primera persona, l'obra conta l'història de Natàlia en tres moments històrics:

-La preguerra.La protagonista es casa amb Quimet, home dominant que anul·la la seua personalitat i li posa el nom de Colometa.

-La guerra.La protagonista veu agreujada la seua situació amb la mort del marit i les dificultats econòmiques que té.

-La postguerra.Natàlia estabilitza la seua vida i es casa amb Antoní, que li restitueix el nom y la identitat.

Lùs del monòleg interior dóna a la novel·la un caràcter de confessió i de sinceritat.També són destacables els elements simbòlics del cavi de nom de la protagonista, per exemple.

En la dècada dels setanta torna definitivament de l'exili y publica Mirall trencat (1974), que és una nove·la plena de simbolisme, representada per tres personatges femenins:

-Teresa Goday, ès una jove de classe baixa que ascendix socialment gràcies als seus dos casaments.És la creadora de l'univers mític.

-Sofia Valldaura, la filla de Teresa.

-María Farriols, és la filla natural del marit de Sofia.Representa el món infantil, la tercera generació que no arriba a posseir la casa.

Mirall trencat és la millor novel·la de Mercè Rodoreda i hem de afegir com a característiques principals:

-Tots el personatges tenen un món propi, té una estructura fragmentària on els personatges van camviant. Els personatges femenins són dominadors i els masculins són febles de caràcter, hi ha elements melodramàtics i el llenguatge té una gran poeticitat.


Quim Monzó (Barcelona, 1952).Reflecteix la vida quotidiana en un món dominat per la modernitat.Destaca Uf, va dir ell (1978), La magnitud de la tragèdia...Ha publicat el conjunt de la narrativa curta completa a Vuitanta-vuit contes (1999).

Poesia actual.

Entradas relacionadas: