La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,19 KB

 

La narrativa del s.XX

Dspres d'un període d'estancament de la producció novelistica, els anys 20 sobretto els 30 van marca una represa i un impuls importan en la producció de la narrativa catalana. Cal busca les causes d'aqesta revitalització en l'eixamplament del pubilc lector- en espcial el femení- el creixement dl nombre d'editorials i coleccions especifiqes dedicades a la narrativa catalana i estrangera i, finalment la creació de premis literaris de novela

El corrent literari que va dominar en aqells anys va ser el de la nove·la psicologica, centrada en els ambients burgesos, que analitzava profundament les interioritats dels personatges. A més, es va introduir novs tècniques narratives, per exemple, la del monoleg interior que consisteix a expressar de forma directa allo que s'agita en el subconscient d'un personatge

Mercè Rodoreda

L'obra de Merce Rodoreda gira a l'entorn d'uns eixos temàtics que configuren el seu món narratiu: la introspecció(mira cap endins) d'uns personatges femenins alineats, la frustració de les relacions amoroses entre home i dona, la soledat, la incomunicació i el pas del temps destructor, que només el record i la mitificació del passat poden arribar a eqilibrar

Entradas relacionadas: