Projecte acolliment família extensa

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,41 KB

 

L’ACOLLIMENT EN FAMÍLIA EXTENSA

ALTRES TIPUS D’ACOLLIMENTS: 1Acolliment d’urgència-diagnòstic: és una mesura que dóna Atenció urgent i immediata a un nen/a que està patint una situació Greu de perill i que a més a més, aquest acolliment el que fa es Acompanyar i ajudar a decidir el diagnòstic de la situació per tal De decidir quina és la millor mesura pel menor. 2.Acolliment simple amb previsió de retorn: el més important D’aquest acolliment és que el pronòstic és la reunificació de L’infant amb els seus pares biològics, per tant, no hauria de Superar els dos anys. 3. Acolliment permanent: En aquest cas, l’acolliment és per a Nens/es que tenen un pronòstic nul de reunificació però que no es Dóna l’adopció per varis motius com poden ser que el nen tingui Una malaltia o discapacitat, que sigui molt gran... Que fan difícil Que vulgui ser adoptat. 4.Acolliment preadoptiu: acolliment molt concret que és el pas prèvia L’adopció i que el seu objectiu és fer l’acoblament entre el Nen/a i la família adoptiva. 5. Acolliment en unitats convivencials i educatives: acolliment Entremig del familiar i el professional; el fa una família Acollidora que té uns requisits com estar titulat en algun aspecte Relacionat com magisteri, ed.Social, infermeria... 6. Acolliment de caps de setmana i vacances: Són per nens que estan al Sistema de protecció (acolliment familiar o residencial) i pel qual Es regulen sortides concretes amb una família que acull a aquests Infants. Aquest acolliment persegueix dues fites: 7. Acolliment respir: permet donar un respir a les famílies Acollidores de l’infant, que a vegades pot tenir una Multiproblemàtica.8 . Acolliment per nens que estan en un centre i que no tenen Possibilitat de fer sortides amb la família biològica i gràcies A aquest acolliment, poden tenir una atenció familiar més Individualitzada.

L’ACOLLIMENT EN FAMÍLIA ALIENA

Entradas relacionadas: