Projectes de centre

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

 

Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Decret 276/1994, de 14 d’octubre, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves.

Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.


CENTRES OBERTS A TOTES LES PERSONES

Accepten nens amb discapacitat o sense i adapten les activitats a les necessitats dels infants que hi formen part

SERVEIS AMB UN GRUP ESPECÍFIC DE NENS AMB DISCAPACITAT

Apleguen nens amb discapacitat juntament amb els professionals especialitzats que s'en ocupen

SERVEIS ESPECÍFICS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Ofereixen ajuts tècnics i suports específics en funció del tipus de limitació o impediment

1.Qui som i què volem?

2.Quins reptes presenta la societat catalana actual?

3.Què aporta el centre d’esplai a la societat?

4.Què aporta el centre d’esplai als nois i noies?

5.Per quin tipus d’educació apostem?

6.A qui ens adrecem?

7.Quins models de centre d’esplai podem impulsar?

8.Quines àrees d’actuació té el centre d’esplai?

9.Quina mena de treball en xarxa necessitem?

10.Quin equip ho fa possible?

Entradas relacionadas: