Projectes de centre

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,45 KB

 
Despenalització d'avortament: 1.Que sigui necessari per evitar un greu perill per la vida o la salut física o psíquica de la embarassada i així consti en un dictamen emes amb anterioritat a la intervenció per un metge de la especialitat corresponent, diferent de aquell per qui o sota quina direcció es practiqui l’avortament.2.Que l’embaràs sigui conseqüència de un fet constitutiu de delicte de violació del article 429, sempre que l’avortament es practiqui dintre de les 12 primeres setmanes de gestació i que el mencionat fet hagués sigut denunciat.3.Que es presumeixi que el feto haurà de néixer amb greus tares físiques o psíquiques, sempre que l’avortament es practiqui dintre de les 22 primeres setmanes de gestació i que el dictamen, expressat amb anterioritat a la pràctica de l’avortament, sigui emes per dos especialistes de centre o establiment sanitari, públic i privat, acreditat al efecte, i diferent de aquell o sota direcció és practiqui l’avortament.4. En els casos previstos en el número anterior, no serà punible la conducta de la embarassada encara quant la practica de l’avortament no es realitzi en un centre o establiment públic o privat acreditat o no s’hagi emes els dictàmens mèdics exigits.

Entradas relacionadas: