Pronom ho

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,36 KB

 
Determinants: article-el,la,els,en,na--demostratiu-aquest ,aquella --possesiu-meu,teu,seu,nostre,vostre, mon--quantitatiu-molt,poc,bastant,gaire,força--numerals-un,primer,segons,dos,tres,doble,triple,un terç-- indefinits-alguna,tots,qualsevol,cap,altres,una--inter. Quin, quina--pronom(k sustitueix un elemnt en l'or) = determinats + inter--què,qui,on+ relatius-que, qui,el qual,les quals + personals--jo,tu,ell/a,vostè, el,la,els,les,hi,ho,es. Conjun.Coor.Copulativa--i,ni,per què, però,enxara adverbi-abans,després,ara,ja,mai, més,aquí,dalt,davant,arreu,no,potser,tard,gens,bé, com,tant preposició-amb,de,a,cap,contra,per,en accentuació- oberta: ` tancada: ´ -- à,è,é,í,ò,ó,ú

Entradas relacionadas: